Duurzame energie

D66 wil vol inzetten op zonne-energie. Die zien wij het liefst op de daken van woningen, bedrijven en instellingen. Grond is schaars en er zijn nog veel daken die ruimte bieden. Op dit moment zijn er 4 grote windturbines in onze gemeente in bedrijf en daar zullen er nog enkele bijkomen. In overleg met de provincie kan gekeken worden of er nog nieuwe locaties voor windturbines aan te wijzen zijn, op afstand van woonomgevingen.

Ook zijn er waarschijnlijk nog volop mogelijkheden voor het gebruik van restwarmte uit de industrie. In de toekomst kan ook aardwarmte (diepe geothermie) voorzien in onze energiebehoefte. Ook een stadswarmtenet kan een belangrijke rol vervullen om aardgasvrij te worden. De opties hiervoor moet de gemeente nader onderzoeken.

Een waterstofturbine behoort op termijn ook tot de mogelijkheden. De technische ontwikkelingen op energiegebied gaan snel. Deze moeten we nauwlettend volgen om alle kansen te kunnen benutten en onze ambities waar te maken.