Behoud de NME (Stichting Natuur- en Milieu Educatie)

De scholen willen de lessen en activiteiten van NME graag behouden, en dat blijft ook zo. De specifieke kennis en lesmiddelen van de stichting verrijken het onderwijs. Bovendien worden leerkrachten ontlast. D66 wil ook in moeilijke tijden deze stichting, die al meer dan 50 jaar natuureducatie biedt aan kinderen, blijven steunen.

Het is voor D66 dan ook onbegrijpelijk, dat de coalitie voornemens was de NME te sluiten, vooral omdat zij tegelijkertijd EUR 40.000,-
vrijmaakte voor één ecologisch toilet. Wij zijn niet tegen openbare toiletten, maar wel tegen deze kosten. Bovendien zijn de onderhoudskosten ook nog eens EUR 10.000,- per jaar en hebben ook vandalen het toiletgebouw bezocht. Dit zijn uitgaven waar D66 niet achter kan staan.