Auto en wegtransport

Voor D66 is de verbreding van de A12 en doortrekking van de A15 echt een noodzaak. Dit wegvak is de ontbrekende schakel in de oostwest-verbinding en zal de dagelijkse files in de regio sterk verminderen. Deze extra snelwegen leveren ook een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van de Liemers en haar achterland. Voor Zevenaar is de doortrekking van de A15 ook nog belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein 7Poort.

Aandacht voor gevolgen

Aandacht en goed onderzoek naar de gevolgen van infrastructurele aanpassingen op het gebied van milieu (geluid, fijnstof), duurzaamheid en veiligheid

Parkeerring

De parkeerring centrum Zevenaar herzien, ook in belang van de ondernemers in het centrum van Zevenaar.