Accommodatie

Goede schoolgebouwen en speelpleinen zijn onmisbaar voor goed onderwijs. Wij willen dat schoolgebouwen duurzaam zijn, en dat er een goed binnenklimaat is, o.a. door voldoende ventilatie. Voor het bewegingsonderwijs heeft elke basisschool/IKC het liefst een gymzaal op het eigen terrein. Er gaat dan geen onderwijstijd verloren door vervoer en de veiligheid is ook gewaarborgd.

Toekomstbestendig

Bij sluiting van een school of verplaatsing of nieuwbouw van een school, goed onderwijs blijven waarborgen maar ook kijken
naar de leefbaarheid in de wijk, de verkeerssituatie en veiligheid rondom de school.

Locatie

Bereikbare en toegankelijke scholen en IKC’s (integrale kindcentra): zo dicht mogelijk bij de plek waar het kind woont.

Naar school toe

Goede vervoersmogelijkheden van de diverse kernen naar de scholen, met goede en veilige fietspaden.