Ben van Bindsbergen

Ben van Bindsbergen - Beeld: Ronald Lubbers

Ik wil mij inzetten voor het creëren van kansen voor iedereen en het stimuleren van initiatieven. Het is goed wonen in Zevenaar. Ik vind dat dit op duurzame wijze behouden moet blijven voor toekomstige generaties. Hiervoor is het belangrijk dat inwoners beter betrokken worden bij het maken van plannen voor de toekomst. Graag wil ik hier een bijdrage aan leveren.

Ik stel me even voor

  • 59 jaar
  • Babberich

Mijn naam is Ben van Bindsbergen ik ben getrouwd en vader van twee jongvolwassenen. Al sinds mijn vroege jeugd woon ik in Zevenaar. Ik heb op meerdere plaatsen in de gemeente gewoond. Nu alweer 20 jaar in Babberich. Hier liggen de roots van mijn familie.
Al sinds de middelbare school onderschrijf ik een groot deel van het gedachtengoed van D66. Ik ben altijd breed geïnteresseerd geweest in de politiek maar heb mij pas in 2015 gemeld bij lokaal D66 in Zevenaar. De belangrijkste motivatie hiervoor heeft te maken met mijn persoonlijke grondhouding, namelijk: “als je iets wilt veranderen moet je er actief aan willen bijdragen”.

Politiek is nooit ver van je bed. Politiek begint bij ons in de straat. Op de verjaardag, langs het sportveld, bij de kassa van de supermarkt of gewoon in de kroeg met een potje bier. Ik realiseer me ook dat het een utopie is te denken dat je aan ieders politieke wensen tegemoet kunt komen. Ik ben echter bereid me voor elke inwoner van onze gemeente in te zetten en altijd te zoeken naar oplossingen met een breed draagvlak.

Van het gedachtengoed van D66 staat voor mij met stip op nummer 1 “Vertrouw op de eigen kracht van de mensen”. Ik geloof in het stimuleren van initiatieven die leiden tot een actievere bijdrage van de burger, instellingen en bedrijven. Betutteling en overmatige regelgeving dragen bij aan afvlakking en gelatenheid. Ik zou bijna willen schreeuwen: Kom in beweging en laat je horen.

Mijn politieke ambities liggen op lokaal niveau. Ik hecht grote waarde aan harmonie en leefbaarheid binnen de gemeente en haar kernen.
Hiervoor moet je concessies kunnen en willen doen. Soms moet je over je schaduw heen durven te stappen. Misschien ben ik old-fashioned, maar ik geloof nog in de kracht van het samenwerken. Radicalisme en populisme zijn mij vreemd en vind ik verwerpelijk.

Er staat veel te gebeuren in Zevenaar de aankomende jaren. Graag wil ik hier met D66, maar op mijn eigen wijze, een positieve bijdrage aan leveren.