Commissie
Middelen

Deze raadscommissie bespreekt o.a. veiligheid en financiële onderwerpen en voert overleg met het college. Daarna kan de gemeenteraad er een besluit over nemen.

Je kan deze commissievergadering bijwonen vanaf de publieke tribune in de raadszaal. Ook kun je de vergadering digitaal volgen via de website van de gemeente.

Beeld: Beeldenbank D66