Onze raadsleden

De verkiezingen van D66 Zevenaar waren erg succesvol met 2 raadszetels.