Ondernemend Zeist

D66 wil Zeist economisch verder versterken en klaarmaken voor de toekomst. Hiervoor hebben we het lokale en regionale bedrijfsleven hard nodig. De vitaliteit van het Centrum en de winkelcentra in de wijken vragen wel om aandacht.

Kansen genoeg

Het gaat economisch redelijk goed met Zeist, de regio bruist van bedrijvigheid. Met tal van onderwijsinstellingen, lokale en regionale bedrijven, zelfstandige ondernemers en het Utrecht Science Park om de hoek beschikt Zeist over een enorme bron aan kennis, en goede kansen ook voor de recreatieve sector. Er is een goede samenwerking met de omliggende gemeenten en de regio Zuidoost Utrecht.
Niet alleen de coronapandemie heeft diepe groeven achter gelaten, ook voorafgaand daaraan was het moeilijk, met name in het Centrum. D66 zet in op een compact en economisch duurzaam centrum. Steun van de gemeente moet zich vooral richten op begeleiding van de transformatie nodig is om in de nieuwe economie succes te kunnen hebben.

De ambities ivoor ondernemend Zeist:

  • Een levendig, bereikbaar Centrum met voldoende fietsenstalling en ontmoetingsplekken voor jong (speelplaatsen) en oud (bankjes, schaakplekken)
  • Terugbrengen van het winkelareaal bijvoorbeeld door transformatie naar woningen
  • Aandacht voor voldoende winkelvoorzieningen/-centra in de wijken en buurten van Zeist; parkeren van auto’s concentreren in parkeergarages
  • Inspirerend ondernemersklimaat om bedrijvigheid en werkgelegenheid vast te houden

Een levendig centrum

Een fraai en speels centrum nodigt uit. De beelden “Man en hond” en speelplekken in het centrum, nodigen uit tot recreëren en activiteiten en evenementen in het centrum geven reuring. Aan een veilige en gezellige Slotlaan als primair winkelgebied wordt momenteel gewerkt. D66 denkt dat de aantrekkelijkheid van het centrum nog verder kan ontwikkelen door goede bereikbaarheid van met name de fiets (parkeergelegenheid) en voetganger. Openstellen van De Slotlaan (en pleinen) gedurende enkele avonden per jaar voor terrassen en als festivalterrein kan, in nauw overleg met de horeca en ondernemers, de levendigheid nog verder vergroten.

Een vitaal centrum

Een vitaal centrum is ook qua winkel areaal in balans met de economisch haalbare bezoekersaantallen. Verdere transformatie van winkelpanden naar woningen moet volgens D66 worden gestimuleerd en vergt vanwege de complexe problematiek voor de ondernemers, actieve ondersteuning vanuit de gemeente. Parkeren in het centrum moet ook voor auto’s mogelijk blijven, maar kan meer worden geconcentreerd in parkeergarages.

Er zijn te veel winkels, en er zijn te weinig woningen. 1 + 1 = 3 zou je zeggen maar zo gemakkelijk is dat niet. Een winkel is bijvoorbeeld de pensioenvoorziening van de ondernemer en die is misschien niet gewend om allerlei procedures goed te doorzien. Het zijn ook geen zaken die plotseling opkomen maar lang van tevoren op tafel moeten komen. De laatste tijd hebben we enkele initiatieven gezien die de moeite waard zijn, maar D66 heeft de indruk dat er meer kan. Maar dat vergt een actieve stijl van de gemeente om samen met ondernemers visie te ontwikkelen op specifieke gebieden en ondernemers een handje te helpen door begeleiding en advies bij wat ombouw van winkel naar woningen voor hen kan betekenen. Op die manier moet zowel het te grote winkelareaal als het tekort aan woningen weer een stukje verder worden opgelost. Omdat we niet kiezen voor rigoureuze opties als “Steynlaan winkelvrij” is versnippering vooralsnog een onvermijdelijk neveneffect.

Winkelcentra in wijken en buurten

Het centrum is belangrijk voor Zeist maar de winkelcentra in Den Dolder en de voorzieningen in Austerlitz zijn dat evenzeer. D66 vindt dat deze winkelcentra in wijken en buurten evenveel attentie moeten krijgen in de doorontwikkeling.

“Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid.”

Jeroen van de Heuvel, raadslid

Geef ondernemers de ruimte

D66 vindt dat de gemeente flexibel moet inspelen op behoeften van ondernemers om te innoveren, zien daarvoor een belangrijke rol bij het ondernemersloket. We willen het ondernemers gemakkelijker maken door vergunningsaanvragen te versimpelen en in samenwerking met de buurt weg te nemen. Ten slotte wil D66 dat de gemeente zich flexibel opstelt ten aanzien van de verbinding van horeca, retail en andere dienstverlening in een zaak. Wat D66 betreft kunnen horecaondernemers de vrijheid krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen, mits zij dit in goed overleg met buurtbewoners doen.

Inspirerend ondernemersklimaat

Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Zeist mag trots zijn op enkele spraakmakende organisaties zoals KNVB, WNF, Triodos, PGGM, Achmea etc. Groei van deze organisaties kan soms ook op gespannen voet staan met andere waarden, bijvoorbeeld de uitbreidingsplannen van de KNVB in het kader van verdere concentratie van hun landelijke positie. Deze uitbreidingswensen moeten altijd zorgvuldig worden afgewogen tegen andere waarden.