Alle kinderen in Zeist verdienen evenveel kansen!


Daarom hebben een aantal organisaties een convenant gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Buiten reguliere schooltijden krijgen kinderen een extra programma met leuke activiteiten aangeboden. Zodat ze al hun talenten kunnen ontwikkelen.
Het convenant ‘School en omgeving’ werd afgelopen week ondertekend door de schoolbesturen van Al Amana, CBO Zeist en WereldKidz en de maatschappelijke partners Stichting MeanderOmnium KunstenHuis Idea en Sportief Zeist. Ook wethouder Angele Welting ondertekende mee.
Kijk hier wat ons standpunt is over een rijke schooldag voor ieder kind.