Schooltijd! – Raadspraat column 25 november 2020

Kinderen krijgen les in sterk verouderde gebouwen. Scholen waar het in de winter te koud is en in de zomer te heet. Waar de ventilatie onvoldoende is, de riolering en toiletten deels kapot zijn, en enkel glas en lekkages heel gewoon zijn.

Een beeld uit vergane tijden? Helaas. Het is de situatie anno 2020 van leerlingen in drie Wijkse schoolgebouwen: de beide locaties van basisschool De Wegwijzer en het pand van De Werkschuit.

Al vijf jaar lang wordt er gesproken over een nieuwe brede school in De Heul. De gemeente, verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, doet haar best om er samen met de betrokken besturen uit te komen. Maar helaas, het wil maar niet lukken.

Besturen praten, discussiëren, zoeken ongetwijfeld samen naar een compromis, maar resultaten blijven uit. Natuurlijk moeten ze goed nadenken over participanten, inhoud en vorm. Tuurlijk kost dat tijd. Maar vijf jaar lang?

Na afloop van weer een overleg keren de gesprekspartners terug naar hun kantoor, maar blijven de kinderen in de gedateerde schoolgebouwen achter.

Wachtend op een goed ingericht, veilig schoolplein, op een moderner gebouw, op een gezond binnenklimaat, op werkende toiletten. Wachtend ook op een schoolgebouw dat voorzieningen biedt voor bijvoorbeeld probleemgestuurd onderwijs en ICT. Wachtend op een schoner, duurzamer gebouw, dat eenvoudiger te onderhouden is. En op een school dat zoveel meer is dan alleen een school.

Wat is er belangrijker dan onze kinderen? Zij hebben recht op goed onderwijs in goed geoutilleerde gebouwen, met ventilatie en mogelijkheden voor eigentijds onderwijs. Zodat kinderen kunnen worden wie zij zijn en alle kansen krijgen op een goede toekomst.

D66 wil dat er nu stappen worden gezet. Die school moet er gewoon komen. En snel. In het belang van de kinderen van Wijk bij Duurstede.

Wat ben ik trots op de gemeenteraad én het college. Zij steunden recent unaniem onze D66-motie om dit langlopende proces te versnellen. En zo snel mogelijk de schop in de grond te steken. Zodat onze kinderen niet het kind van de rekening worden.

Marijke Dekker, steunfractielid D66

Wijks Nieuws ’t Groentje is in 2017 begonnen met een column “Raadspraat”. Elke week wordt deze geschreven door een raadslid, waarbij de politieke partijen elkaar afwisselen. Hierbij de column van 25 november 2020, geschreven door D66 steunfractielid Marijke Dekker.