D66-motie versnellen bouw Brede School De Heul aangenomen

In november 2020 heeft D66 voor de begroting voor 2021 een motie ingediend, om het proces van nieuwbouw voor de brede school in De Heul te versnellen. De motie werd unaniem aangenomen.

Raad en college zijn het erover eens dat er voor het zomerreces een raadsvoorstel in de raad ligt, en dat het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs tegen het licht wordt gehouden.

Gelukkig maar, want het wordt tijd voor fatsoenlijke huisvesting voor de scholen in De Heul.

Meer weten? Lees het artikel in Wijks Nieuws ’t Groentje.