Samenwerken (2) – Raadspraat column 17 april 2019

In december schreef ik op deze plek dat samenwerking tussen politieke partijen ons een lief ding waard is. Immers beslist een meerderheid, maar wel met respect voor minderheden. De kiezers van de kleinste oppositiepartij in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede, D66, profiteren: extra maatregelen onderwijs, afslepen bunkerboot, koopzondag en LHBTI-vriendelijk beleid zijn zo maar een paar maatregelen die zijn (of worden) genomen die belangrijk zijn voor onze kiezers. Mooi!

De aanpak van samenwerken en verbinden, vindt nu verder navolging. Collega’s van Wijknu, Groenlinks en D66 -bijvoorbeeld- hebben de handschoen opgepakt en proberen inwoners, externe experts, ambtenaren en college te verenigen en om gezamenlijk te werken aan duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft zich voorgenomen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Je voelt al aan: dat gaat zonder samenwerking gewoon niet lukken. Samenwerken dus.

D66 is op zijn beurt niet te belabberd om mee te denken en te doen en lastige maatregelen te steunen. De begroting 2019 is hiervan een mooi voorbeeld: lastig, maar toch steunen we dat. Samenwerken.

Zorgen zijn er ook, bijvoorbeeld over het onderwijs. Onderwijshuisvesting in de kern Wijk bij Duurstede: het zou D66 een lief ding waard zijn als hier meer tempo in komt.

Ander punt is dat leerplichtige kinderen in voorkomende gevallen naar huis worden gestuurd: geen vervangende leerkracht. Ik benadruk hier wel bij: in voorkomende gevallen, gelukkig gaat het hier om uitzonderingen. Toch zijn we hier helemaal niet blij mee. In december lanceerden wij daarom het idee om samenwerking te zoeken met bestaande invalpools. Of desnoods in samenwerking met de schoolbesturen en gemeente een Wijkse invalpool te beginnen. Alles om maar te voorkomen dat leerplichtige kinderen noodgedwongen naar huis moeten worden gestuurd. Het college hield dit keer de boot af: de bal ligt bij de schoolbesturen, die formeel werkgever zijn. Geen samenwerking vooralsnog. Ik vind dat jammer. Mooi onderwerp voor volgende coproductie van onderwijs en gemeente? Samenwerken.

Wijks Nieuws ’t Groentje is in 2017 begonnen met een column “Raadspraat”. Elke week wordt deze geschreven door een raadslid, waarbij de politieke partijen elkaar afwisselen. Hierbij de column van 17 april 2019, geschreven door D66 raadslid Bart van Asperdt.