Samenwerken (1) – Raadspraat column 12 december 2018

In een gezonde democratie beslist een meerderheid, met een zeker respect voor belangen van minderheden. In onze gemeente zou dat betekenen dat met de belangen van de kiezers van de kleinste oppositiepartij -D66- rekening wordt gehouden.

D66 heeft vorige maand als enige oppositiepartij voor de gemeentebegroting 2019 gestemd en zoekt de samenwerking op met andere partijen, ook coalitiepartijen. Want de uitdagingen van onze gemeente zijn torenhoog. Er staan bijvoorbeeld ingrijpende bezuinigingen op stapel. En dus zoeken wij mee naar fatsoenlijke oplossingen. Constructieve oppositie. Typisch D66. Maar dan dringt ook de vraag zich op: wat kopen de kiezers van D66 hier voor en wat krijgen zij daar voor terug? Immers: in een gezonde democratie beslist de meerderheid, maar wordt er rekening gehouden met de minderheid, in dit geval D66.

Dat valt eerlijk gezegd niet tegen.

De koopzondag, LHBTI-vriendelijk beleid, extra geld voor onderwijshuisvesting, extra aandacht voor armoede onder kinderen, reparatie van onderwijsachterstandenbeleid: allemaal voorbeelden van maatregelen die zijn (of worden) genomen en die afkomstig zijn uit het wensenlijstje van de kiezers D66. Ook vroeg D66 laatst aan het college om gesprek over de regionale sociale dienst die ook voor onze gemeente onder meer de bijstandsuitkeringen verstrekt. Daar ontstaan problemen en D66 wil mee naar oplossingen zoeken. Het college bleek te porren voor deze samenwerking en wil op ons verzoek de gemeenteraad hierbij nauwer betrekken. Samen op zoek naar een oplossing. Van tijd tot tijd zijn we het op inhoud misschien niet met elkaar eens, maar kiezers verwachten van ons dat we met gedragen oplossingen komen en met fatsoenlijk beleid.

Schreeuwen is gemakkelijk, in de bestuursverantwoordelijkheid delen is veel moeilijker. Samenwerken. Bruggen slaan en gedragen oplossingen bedenken. Dat is wat wij gaan doen in 2019 en in ruil daarvoor worden veel D66-ideeën uitgevoerd: gewoon omdat de minderheid respect verdiend en dat ook krijgt. Het is december, de kerst komt er aan. Ik vind het een mooie kerstgedachte.

Wijks Nieuws ’t Groentje is in 2017 begonnen met een column “Raadspraat”. Elke week wordt deze geschreven door een raadslid, waarbij de politieke partijen elkaar afwisselen. Hierbij de column van 12 december 2018, geschreven door D66 raadslid Bart van Asperdt.