Reactie op vertrek wethouder Kosterman

Statement D66 dinsdag 6 juni 19:30 uur uitgesproken door fractievoorzitter Bart van Asperdt in de openbare raadsvergadering van de gemeente Wijk bij Duurstede n.a.v. onstslagname wethouder Kosterman

Graag wil ik een kort statement maken namens D66. Ik wil 3 dingen zeggen:

  • Korte reflectie, op de ontslagname van wethouder Kosterman – achterkamertjes
  • Visie van D66 op de raadsagenda
  • Visie van D66 op de vraag: hoe nu verder?

Reflectie op de ontslagname

Er is 1 belangrijke regel in het Nederlandse bestuursrecht. Het bestuur van -in ons geval, de gemeente- geniet het vertrouwen van de periodiek gekozen volksvertegenwoordiging. Ik herhaal ‘m nog eens: het vertrouwen, van de gekozen volksvertegenwoordiging.

Dat is geen vrijblijvende zaak. Een bestuurder die het vertrouwen verliest van de volksvertegenwoordiging, stapt op. Dat staat ook zo in de wet. In ons geval, zie artikel 49 Gem. wet.

Voormalig wethouder Kosterman nam onlangs ontslag. Dat moet een zwaar besluit voor haar zijn geweest.

Als ik er nu op reflecteer, dan ben ik terughoudend. De bestuurder is niet meer in functie en kan zich door ontslagname niet meer in functie verantwoorden.

Had het ook anders gekund?

D66 heeft nog nagedacht over alternatieven. Maar op dinsdag 9 mei, ging het precies mis op waar je het niet mis wilde hebben. Ons vertrouwen in de bestuurder raakte onherstelbaar beschadigd. Was dat niet gebeurd, dan had de vlag er nu anders bij gehangen.

Wat was de laatste druppel?

Markt 24 is een paar keer de revu gepasseerd. Fouten stapelden zich op. Informatie kwam te laat. De druppel op die bewuste dinsdag was voor D66 toen bleek dat er onder verantwoordelijkheid van het college geïnformeerd was bij partijen over hoogte van claims. Dat was voor ons de spreekwoordelijke druppel. Het laatste vertrouwen was definitief weg. De rest van de voorbespreking, verliep dramatisch.

Achterkamertjes

Daarna las ik van alles over achterkamertjes. Ik wil hierover iets recht zetten. Ten eerste dat ik de wethouder op die bewuste dinsdag in het openbaar mededeelde dat het vertrouwen er niet langer was. Ik was daarin overigens niet alleen. Daarna is er gevraagd, conform artikel 17 lid. 2 Gem. wet, om een openbaar debat, over een motie van wantrouwen. Ik vind het jammer dat dit debat niet gevoerd is. Maar ik respecteer tegelijk dat wethouder Kosterman respect toonde voor de vertrouwensregel en haar conclusie trok. Evenwel: van een achterkamertje was geen sprake. Maakt niet uit wat media schrijven: zelfs al had de raad in een achterkamertje willen opereren, dan nog was dit niet mogelijk geweest. De Gemeentewet verbied om over het ontslag van een wethouder achter gesloten deuren te vergaderen en dat is maar goed ook. Echter, nog voor het debat, diende de wethouder zelf haar ontslag in. Die beslissing, verdient respect.

Visie op de raadsagenda

D66 heeft veel vertrouwen alle politieke partijen, overige bestuurders en ons ambtelijk apparaat. Maar we begrijpen ook -gegeven verschillende invalshoeken- dat de ontslagname van een bestuurder onder aankondiging van een motie van wantrouwen grote impact heeft.

D66 gaat graag met de raadsagenda door. Sterker nog: we opperden het al eerder, we gaan graag o.l.v. formateur Jaap Jongejan in gesprek. Waarbij we ook open staan voor al diegenen, die een motie van wantrouwen geen goed middel vinden en anders tegen de zaken aankijken.

Visie op hoe nu verder?

Wijk bij Duurstede heeft vanaf deze bestuursperiode gekozen voor -althans in meerderheid- een raadsagenda. Wijk bij Duurstede koos ook gezamenlijk een college. Het zittend college, is dus anders dan wat je leest in media- geen VVD-SW-CDA-SP college, maar een gezamenlijk college. We werken samen, op basis van die raadsagenda.

D66 geeft de gemeenteraad in overweging, om geen nieuwe wethouder te benoemen. Al onze zittende bestuurders, genieten immers ons vertrouwen. Een goede taakverdeling met 3 wethouders en 1 burgemeester -gezamenlijk daartoe gelegitimeerd door de eerdergenoemde raadsagenda, is goed mogelijk. Laten we op die basis verder bouwen, liefst vanuit de gezamenlijke raadsagenda.

Ik rond af. Vertrouwen in bestuur, is de basis van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. Maar misschien nog wel belangrijker: zonder de vertrouwensregel, verliest de bestuurder zijn legitimiteit en verliest de volksvertegenwoordiging zijn controlerende functie. We kunnen niet, zonder de vertrouwensregel. We willen niet zonder de vertrouwensregel. En als D66 kan meewerken aan herstel van vertrouwen en verbeterde samenwerking voor het openbaar bestuur in gemeente Wijk bij Duurstede, dan zal D66 daar altijd aan meewerken.