Racebaan Steenen Brug – Raadspraat column 18 mei 2022

Op kleinere afstanden pak je de fiets. Ook regionaal, zeker als je de beschikking hebt over een elektrische fiets, toch? Fietsen kent vele voordelen. Beweging. Buitenlucht. Minder parkeergedoe. Tel hier de huidige brandstofprijzen bij op en je weet: voor fietsen is veel te zeggen. Voor kortere afstanden pak je dus de fiets.

Of toch…

Maar de fietser is ook een kwetsbare verkeersdeelnemer. Daarom is veiligheid van fietsroutes van een groot belang. Veel gemeenten maken -net verkiezingen geweest, nieuwe bestuursperiode- nieuwe verkeersplannen voor de komende jaren. D66 heeft, samen met PCG en SP, extra aandacht gevraagd voor fietsveiligheid en dat is gelukt. Dit heeft zich onder andere vertaald in extra geld voor fiets bevorderende maatregelen. De fietser krijgt bij verkeersplannen een centralere plek in het gemeentelijk beleid. Dat is mooi. Zou je zeggen.

Maar…

Er zijn een aantal zeer gevaarlijke verkeerssituaties, vooral voor fietsers, binnen onze gemeente. Die vragen per direct op maatregelen.

Bijvoorbeeld het traject Wijkerweg/Steenen Brug/Bovenwijkerweg. Ter hoogte van Steenen Brug is er een 30 km-zone, maar bijna geen automobilist die zich hieraan houdt. Landbouwvoertuigen halen fietsers in en komen op de andere rijbaan terecht: levensgevaarlijke situaties als gevolg.

D66 wil niet wachten op de nieuwe verkeersplannen en heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om nu al in te grijpen. Bijvoorbeeld door het toepassen van gericht cameratoezicht rond de 30 km-zone rond Steenen Brug. Niet dat we groot fan zijn van cameratoezicht. Maar we willen niet afwachten tot er verkeersslachtoffers te betreuren zijn. De overheid is er ook om de kwetsbare partij -in het verkeer is dat de fietser en de voetganger- te beschermen. Er zijn argumenten genoeg voor de fiets te bedenken. De fiets mag van ons in de voorrang. Maar als de veiligheid van de verkeersdeelnemer op het spel staat, dan moet je als overheid ingrijpen. Steenen Brug is geen racebaan.

Wijks Nieuws ’t Groentje is in 2017 begonnen met een column “Raadspraat”. Elke week wordt deze geschreven door een raadslid, waarbij de politieke partijen elkaar afwisselen. Hierbij de column van 18 mei 2022, geschreven door D66 raadslid Bart van Asperdt.