Oog voor gezondheid – unanieme steun voor amendement D66

Gezondheid krijgt een prominente plek in de nieuwe omgevingsvisie. In de raadsvergadering van 16 februari stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel van D66.

Gezondheid was al een uitgangspunt in de omgevingsvisie. Het amendement was bedoeld om dit te onderstrepen en aan te scherpen. D66-fractievoorzitter Bart van Asperdt: “Gezond leven voor iedereen, nu en in de toekomst. Daarvoor zetten we ons in. Gezondheid wordt vanaf nu in de visie aangemerkt als ‘zeer belangrijk’.” 

Gezonde, veilige inwoners

In de nieuwe Omgevingsvisie Stedelijk Gebied wordt ingezet op gezonde kernen met gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving. Van Asperdt: “Waar je woont, zou geen invloed moeten hebben op je gezondheid. Als voltallige raad vinden we dit belangrijk en streven we naar het bevorderen van de gezondheid van de inwoners. Bij elke beslissing willen we dit meewegen.”