Onderwijs – Raadspraat column 25 oktober 2017

D66 is een liberale én sociale partij. Wij hebben de vrijheid van het individu hoog in het vaandel, vertrouwen op de eigen kracht van mensen en komen tevens op voor de sociaal zwakkeren. Ook voor onze visie op het onderwijs geldt dit. D66 wil aandacht en ruimte geven aan ieders talenten. Er zijn kinderen die slim zijn (hoofd) en kinderen die creatief of technisch zijn (handen) en een combinatie van beide hebben. Er zijn kinderen die al vroeg zelfsturend zijn en er zijn kinderen die veel aandacht en sturing nodig hebben.

In het huidige basisschoolsysteem zitten kinderen met verschillende talenten en mogelijkheden in grote klassen bij elkaar. Dat heeft voor- en nadelen. Leerkrachten hollen en draven om aan de grote diversiteit van talenten aandacht te geven. Vanuit de Cito is vooral veel aandacht voor de kennisvakken (hoofd). Leerlingen die veel aandacht nodig hebben vragen steeds meer tijd van de leerkracht, mogelijk ten koste van de rest van de klas. Daarnaast is de regeldruk en de bijkomende administratieve last de laatste jaren voor leerkrachten alleen maar toegenomen. Geen wonder dat de beroepsgroep zich dit najaar laat horen en het nieuwe kabinet extra geld voor het basisonderwijs vrij maakt.

Er is minder regeldruk nodig en kleinere klassen om weer maatwerk aan de leerlingen te kunnen bieden. Leerkrachten, ouders en kinderen weten wat goed is voor hen. Geef ze meer ruimte voor individuele leerroutes en laat het onderwijs voor alle partijen weer leuker worden, zodat een goede basis gelegd wordt voor een leven lang leren! D66 is ook voorstander van brede scholen waarbij onderwijs en kinderopvang samenwerken. Op één locatie kunnen kinderen terecht voor voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren.

Gelukkig zijn de eerste prille stappen richting brede scholen in onze gemeente al gezet. Daar mag nog een schepje bovenop.

Marc Gnodde, raadslid D66 Wijk bij Duurstede

Wijks Nieuws ’t Groentje is in 2017 begonnen met een column “Raadspraat”. Elke week wordt deze geschreven door een raadslid, waarbij de acht partijen elkaar afwisselen. Hierbij de column van 25 oktober 2017, geschreven door D66 raadslid Marc Gnodde.