Motie over burgerparticipatie van D66 en PvdA aangenomen

Tijdens de laatste vergadering van de Raad voor de verkiezingen stond het onderwerp ‘Burgerpanel’ op de agenda. Dit is een initiatief van GroenLinks. Met dit instrument kan de raad een groep willekeurig gekozen inwoners bijeen brengen. Zij krijgen dan de opdracht zich over een bepaald onderwerp te buigen.

D66 is voorstander van het toevoegen van het burgerpanel aan het arsenaal aan instrumenten die de burgerparticipatie versterken. Daaronder verstaan we alle manieren waarop inwoners van deze gemeente betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. We hebben al een verordening voor een lokaal raadgevend referendum. Bij het project Placemaking Markt heeft een niet-willekeurige groep inwoners de kans gekregen om een breed gedragen voorstel voor de Markt te ontwikkelen. Dat beviel ons goed. D66 heeft zelf in haar verkiezingsprogramma het initiatiefrecht voorgesteld.

Lering trekken

D66 wil zorgen dat de gemeenteraad zijn instrumenten ook goed inzet. En ook lering trekt uit participatietrajecten die minder goed zijn gelopen in de afgelopen jaren. Voorbeelden hiervan waren  ‘Dorpsstraat Cothen’ en ‘Visie Binnenstad’. Daarom heeft D66-raadslid Marc Gnodde samen met de PvdA een motie ingediend. Deze roept de aankomende raad op om lering te trekken uit de ervaringen. En “…op basis hiervan een goede afweging kan maken welke instrumenten bij toekomstige besluitvormingsprocessen nuttig zijn om meer invloed te geven aan inwoners en de burgerparticipatie te verbeteren, en welke kaders nodig zijn bij het inzetten van deze instrumenten”. Hiermee willen we bereiken dat de raad niet alleen maar instrumenten heeft, maar ook duidelijk weet wanneer en hoe ze ingezet kunnen worden. Onze motie werd door alle partijen behalve GroenLinks gesteund.