Gebroken beloftes – Raadspraat column 24 oktober 2018

“Er is lastenverlichting mogelijk.”
“Voor de doelstelling Klimaatneutraal in 2030 hanteren we het uitgangspunt CO2-neutraal.”
“We hechten aan een gezonde reserve voor de kosten van de gemeente in het sociaal domein.”
“Naar verwachting zijn er 1000 extra woningen nodig.”

Tijdens de gemeenteraadscampagne, tijdens de formatie en daarna zijn er stevige beloften gedaan. Belofte maakt schuld. En die moet je inlossen. Leveren we wat we kiezers hebben beloofd?

Tijdens de gemeenteraadscampagne, tijdens de formatie en daarna zijn er stevige beloften gedaan. Belofte maakt schuld. En die moet je inlossen. Leveren we wat we kiezers hebben beloofd?

“Er is lastenverlichting mogelijk”

Dit hoorden we bij de PCG, en was vooral bij de VVD in de campagne een grote inzet. De eerste begroting van dit college, voor 2019, gaat uit van een lastenverzwaring. Het antwoord is dus: nee, we doen niet wat we beloofd hebben.

“Gemeente Wijk bij Duurstede 2030 klimaatneutraal”

Wat die tweede belofte betreft: alles kan, collega politici maken vooralsnog geen haast met ingrijpende maatregelen zoals windenergie of grootschalige zonnevelden. Het antwoord is dus: misschien, maar een samenhangend pakket is er nog niet.

“We hechten aan een gezonde reserve voor de kosten van de gemeente in het sociaal domein”
“We zetten stevig in op de transformatie van de Jeugdhulp. Met als doel effectieve hulp in te kunnen zetten waar nodig mét beheersing van de kosten”

De reserves van de gemeente zijn uitgeput. Deze “Gouden Gemeente” zal moeten ingrijpen in de zorg, want de budgetten die we van de Rijksoverheid ontvangen zijn niet toereikend. En de zorguitgaven hebben we -net als veel andere gemeenten- niet onder controle. Het antwoord is dus: nee, we doen niet wat we beloofd hebben.

“1000 extra woningen nodig”

Is een wens die bij vele partijen leeft, ook bij die van mij. Maar hiervoor is nodig dat de provincie meewerkt – en die maakt weinig aanstalten. Dit wordt geen appeltje-eitje. Het antwoord is dus: misschien, maar de uitkomst is hoogst onzeker.

Belofte maakt schuld. Onze schuld is aardig aan het oplopen. Ik maak me hier ernstig druk over. Jeugdzorg, wonen, energie en betaalbaarheid zijn gewoon te belangrijk voor onze gemeente. De coalitiepartijen PCG, GL en VVD verslikken zich voorlopig in hun eigen beloftes.

Bart van Asperdt, raadslid D66 Wijk bij Duurstede

Wijks Nieuws ’t Groentje is in 2017 begonnen met een column “Raadspraat”. Elke week wordt deze geschreven door een raadslid, waarbij de politieke partijen elkaar afwisselen. Hierbij de column van 24 oktober 2018, geschreven door D66 raadslid Bart van Asperdt.