Eén stem is geen stem? – Raadspraat column 24 juli 2019

De sfeer in de Wijkse politiek verandert. Er wordt meer samengewerkt. Tussen partijen, tussen coalitie en oppositie. We luisteren naar elkaars ideeën, overleggen, hebben het belang van de inwoners voor ogen. Dat is precies waarvoor D66 altijd heeft gepleit. En waarin ik geloof.

Samenwerken met andere politieke partijen is lang niet altijd gemakkelijk voor een oppositiepartij: je hakt samen knopen door en draagt soms samen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wat kopen D66-kiezers daarvoor? Een oppositiepartij met één zetel… die heeft toch geen stem?

Zeker wel! Door die samenwerking realiseren wij plannen uit ons verkiezingsprogramma.

Laatst nog vroegen wij het college om vaart te maken met onderwijshuisvestingsplannen, zowel voor de School met de Bijbel in Langbroek als het IHP in Wijk bij Duurstede. Dat draait uit op een doorbraak: er wordt vaart gemaakt. Ook herhaalden we ons verzoek om aandacht voor het lerarentekort. Eerst aarzelde het college, maar nu ligt er toch een toezegging om te gaan inventariseren. Onderwijs: voor D66 heel belangrijk. En waar we eerder een plusje mochten noteren bij het onderwijs-achterstandenbeleid, lijkt nu onderwijshuisvesting hoger op de agenda te komen én wordt een begin gemaakt met de aanpak van lerarentekort.

Na de koopzondag dringen we nu ook aan op een beleefbaarder Wijk. Het duurt nog even voordat ons nieuwe museum de deuren opent. Toch lanceert D66 alvast het idee om te praten met het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden. Daar liggen bodemschatten uit Wijk bij Duurstede met grote archeologische waarde. Mogelijk wil het RMO ze op bruikleenbasis aan ons nieuwe museum uitlenen. Het college nam deze tip over. Mooi, want het verder versterken van de aantrekkelijkheid van onze stad is voor D66 een belangrijk punt.

Samenwerken betekent lastige keuzes maken. Maar voor D66-kiezers levert het veel op. Zoals versterking onderwijs, bestrijding lerarentekort en mogelijk verdere versterking van het cultureel-historisch profiel van onze stad. Daar is D66 blij mee en we bedanken iedereen voor de fijne samenwerking.

Wijks Nieuws ’t Groentje is in 2017 begonnen met een column “Raadspraat”. Elke week wordt deze geschreven door een raadslid, waarbij de politieke partijen elkaar afwisselen. Hierbij de column van 24 juli 2019, geschreven door D66 raadslid Bart van Asperdt.