D66 betrekt jeugd bij lokale politiek

Jongeren hebben de toekomst, maar helaas mogen zij voor hun 18e nog niet stemmen. Volgens ons kandidaat-raadslid Max van der Meer (20) betekent dit echter niet dat jongeren geen invloed kunnen hebben.

Hij is op zijn 16e lid geworden van D66 en werd kort daarna bestuurslid van de Wijkse afdeling.

”Een jaar later heb ik op het landelijke D66-congres in Arnhem namens de afdeling mijn eigen motie gepresenteerd. Hierin riepen we D66 op om in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 aandacht te besteden aan de regionale gebieden, buiten de Randstad dus. De motie werd unaniem aangenomen en in het verkiezingsprogramma kwamen onze punten ook echt duidelijk naar voren,” vertelt Max trots. Dit is een goed voorbeeld van hoe je zelfs op nationaal niveau invloed kan hebben op de politiek. Later organiseerde hij voor het Revius Lyceum in Wijk een maatschappelijke stage ‘Lokale politiek’  voor tweedeklassers.

Onderwijspartij D66 hecht veel waarde aan de participatie van jongeren. “Jongeren hebben vaak een vernieuwende blik en barsten van de goede ideeën. Dan moeten ze wel weten dat er naar ze geluisterd wordt en dat die ideeën ook echt gerealiseerd kunnen worden,” aldus Max over waarom D66 zo graag een project wilde doen met het Revius Lyceum.

Maatschappijleerproject

In 2014 heeft de VVD al eens een debat georganiseerd op het Revius Lyceum. Max was hier erg enthousiast over. Voor de zomer van 2017 zocht hij contact met de VVD om te kijken of zoiets ook in 2018 georganiseerd kon worden. Er bleken nog geen plannen voor te zijn. Dus pakte Max de handschoen zelf op, waarop Niels Stormbroek van de VVD zijn hulp aanbood bij de organisatie.

Op initiatief van Max en Niels organiseert het Revius Lyceum nu samen met een aantal politieke partijen een reeks activiteiten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. D66 en de VVD vinden het belangrijk dat jongeren weten dat ze niet tot hun 18e hoeven te wachten voordat ze invloed kunnen hebben op de politiek. Daarom klopten ze bij docenten Ineke Moorthaemer en Philip Korff de Gidts aan. Ze waren zeer enthousiast, en in september zijn ze met Max en Niels aan de slag gegaan om dit project op te zetten.

Op 25 januari zal de eerste activiteit plaatsvinden, waarbij Havo 4-leerlingen een stoomcursus lokale politiek krijgen. Hierbij zullen ze onder begeleiding van ervaren raadsleden zelf gaan debatteren in de raadszaal op het gemeentehuis. Ook Eno Middelham van Jongerenwerk en burgemeester Tjapko Poppens sluiten op deze dag aan. Max en Niels hebben alle politieke partijen van Wijk bij Duurstede uitgenodigd om te helpen bij de organisatie. Hierop sloten de PvdA en GroenLinks zich aan.

Lijsttrekkersdebat Wijk bij Duurstede

Op donderdag 8 maart organiseren D66 en de VVD samen met docenten Ineke Moorthaemer en Philip Korff de Gidts een openbaar lijsttrekkersdebat op de school. Alle politieke partijen die actief zijn in de gemeente doen mee. De inhoud van de avond wordt bepaald door leerlingen van het Revius die vooraf de stellingen zullen bedenken. Voorafgaand aan het debat zal er in de aula ook een verkiezingsmarkt worden gehouden. Hier kunnen kiezers al hun vragen stellen aan de aanwezige kandidaat-raadsleden.

Als afsluiting van het maatschappijleerproject organiseert het Revius op 20 maart haar eigen scholierenverkiezingen. Het is voor het eerst dat scholieren in Wijk bij Duurstede ook kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.