Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Inwonersparticipatie SOP Batenburg - Beeld: D66 Wijchen / KvG

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

We willen een transparante en dienstbare gemeente voor alle inwoners. Iedereen moet mee kunnen doen. Besluitvorming is transparant en gebaseerd op doordacht beleid. We zorgen ervoor dat je mee kunt praten, mee kunt beslissen en mee kunt doen. De gemeente Wijchen is financieel gezond en blijft ook in de toekomst financieel gezond. De gemeentelijke uitgaven en inkomsten zijn in balans.

De Wijchense inwoners zijn gebaat bij goede regionale samenwerking. Als samenwerken voordelen biedt, moet je dat doen. Dat geldt voor heel veel thema’s. D66 staat voor een open blik op de regio in het belang van Wijchen en de Wijchenaren. Dat moet we dan wel goed regelen, met oog voor de inbreng van Wijchen en democratische controle door gemeenteraden.

We willen een transparante en dienstbare gemeente voor alle inwoners. Iedereen moet mee kunnen doen. Besluitvorming is transparant en gebaseerd op doordacht beleid. We zorgen ervoor dat je mee kunt praten, mee kunt beslissen en mee kunt doen. De gemeente Wijchen is financieel gezond en blijft ook in de toekomst financieel gezond. De gemeentelijke uitgaven en inkomsten zijn in balans.

De Wijchense inwoners zijn gebaat bij goede regionale samenwerking. Als samenwerken voordelen biedt, moet je dat doen. Dat geldt voor heel veel thema’s. D66 staat voor een open blik op de regio in het belang van Wijchen en de Wijchenaren. Dat moet we dan wel goed regelen, met oog voor de inbreng van Wijchen en democratische controle door gemeenteraden.

Toont 2 van 2


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.