Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Loonse waard - Beeld: D66 Wijchen / KvG

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over droge zomers en winters zonder vrieskou? Over de hele wereld staan mensen op voor een wereld zonder deze zorgen. Zij vragen de politiek om meer dan woorden. Zij vragen om daden voor een schonere aarde.

Voor daden is geen verdeeldheid, maar samenwerking nodig. Voor grote keuzes die niet iedere paar jaar veranderen.

Na het Parijsakkoord, de historische klimaatwet van politieke partijen van links tot rechts en een klimaatakkoord is het tijd voor daden. We versnellen onze plannen en zijn nog voor 2040 energieneutraal. De plannen hiervoor maken we in 2023.
Omwonenden van windmolenparken en zonnevelden profiteren mee.

Samen zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Overal om ons heen zien we de gevolgen van de klimaatverandering: overstromingen, stijgende temperaturen en extreme neerslag. Het is duidelijk dat we wat moeten om het tij te keren. Wijchen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken, moeten we nog heel wat stappen zetten. Daarom gaat D66 investeren in duurzame en innovatieve oplossingen om deze transitie te maken.

Overal om ons heen zien we de gevolgen van de klimaatverandering: overstromingen, stijgende temperaturen en extreme neerslag. Het is duidelijk dat we wat moeten om het tij te keren. Wijchen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken, moeten we nog heel wat stappen zetten. Daarom gaat D66 investeren in duurzame en innovatieve oplossingen om deze transitie te maken.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.