Bestuurlijke vernieuwing

Regio wegwijzer - Beeld: D66 Wijchen / KvG

Samenwerken versterkt de bestuurskracht van Wijchen. Met andere gemeenten trekken we samen op vanuit gezamenlijke belangen. We versterken de democratische controle bij samenwerkingen.
Wijchen is geen eiland binnen de regio. Mobiliteit, zorg en duurzaamheid zijn allemaal onderwerpen die belangrijk zijn voor de regio en waar we als gemeente moeten samenwerken.

Wanneer we samenwerken kunnen we ook gebruik maken van elkaars deskundigheid. Dit doen we door het beleid lokaal te bepalen maar regionaal af te stemmen. Zo kunnen we als Wijchen onze eigen identiteit bewaken maar hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden.

We willen een transparante en dienstbare gemeente voor alle inwoners. Iedereen moet mee kunnen doen. Besluitvorming is transparant en gebaseerd op doordacht beleid. We zorgen ervoor dat je mee kunt praten, mee kunt beslissen en mee kunt doen. De gemeente Wijchen is financieel gezond en blijft ook in de toekomst financieel gezond. De gemeentelijke uitgaven en inkomsten zijn in balans.

De Wijchense inwoners zijn gebaat bij goede regionale samenwerking. Als samenwerken voordelen biedt, moet je dat doen. Dat geldt voor heel veel thema’s. D66 staat voor een open blik op de regio in het belang van Wijchen en de Wijchenaren. Dat moet we dan wel goed regelen, met oog voor de inbreng van Wijchen en democratische controle door gemeenteraden.

We willen een transparante en dienstbare gemeente voor alle inwoners. Iedereen moet mee kunnen doen. Besluitvorming is transparant en gebaseerd op doordacht beleid. We zorgen ervoor dat je mee kunt praten, mee kunt beslissen en mee kunt doen. De gemeente Wijchen is financieel gezond en blijft ook in de toekomst financieel gezond. De gemeentelijke uitgaven en inkomsten zijn in balans.

De Wijchense inwoners zijn gebaat bij goede regionale samenwerking. Als samenwerken voordelen biedt, moet je dat doen. Dat geldt voor heel veel thema’s. D66 staat voor een open blik op de regio in het belang van Wijchen en de Wijchenaren. Dat moet we dan wel goed regelen, met oog voor de inbreng van Wijchen en democratische controle door gemeenteraden.

Toont 2 van 2