Ondernemen

Een gezond en toekomstbestendig ondernemingsklimaat

Naar een toekomstbestendige glastuinbouwsector

De glastuinbouwsector is van groot economisch belang voor Westland, de regio en Nederland. Deze sector heeft kennis van, en duurzame oplossingen voor, de voedselvraagstukken in onze wereld. De toekomst van deze sector staat echter onder druk. Grond in Westland is schaars: het glastuinbouwareaal, groen, wegen en woningbouw concurreren om ruimte. Het produceren van groente, bloemen en planten op een van de drukste plekken op aarde, om deze vervolgens naar consumenten over de hele wereld te transporteren, is geen toekomstbestendig model. Het voorop lopen in kennis en technologie, om het mogelijk te maken over de hele wereld dicht bij markten te produceren, is dat wel.

Om de glastuinbouwsector in Westland toekomstbestendig te maken is het nodig dat:

  • Het glastuinbouwareaal verder wordt geherstructureerd, met de focus op verduurzaming en innovatie.
  • Het Floragebied en de Horticampus worden ontwikkeld in overeenstemming met de huidige visie, waarvan nadrukkelijk uitbreiding van het onderwijs op alle niveaus, waaronder wetenschappelijk onderwijs, en het aanleggen van hoogwaardig openbaar vervoer deel uitmaken.
  • De bereikbaarheid van Westland wordt verbeterd, door het aanleggen van (meer) metropolitane fietspaden en hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen, zodat Westland ook aantrekkelijk blijft en wordt voor hoger opgeleide werknemers uit omliggende steden.
  • De digitale infrastructuur bij de tijd wordt gebracht, door te zorgen voor een goede dekking van 5G en het aanleggen van glasvezel in het buitengebied.
  • Bij het versterken van het glastuinbouwcluster samen op te trekken met omliggende gemeenten en de provincie.

Naar een gezonde middenstand

Voor een gezonde toekomst van de middenstand, met banen in de horeca en detailhandel, is het van belang dat de dorpscentra aantrekkelijk zijn. De ontwikkeling naar steeds meer online winkelen, zorgt echter voor leegstand en daardoor voor minder aantrekkelijke winkelgebieden.

Om de aantrekkelijkheid van de dorpscentra te vergroten is het nodig dat:

  • De dorpscentra worden vergroend met onder meer bomen en plantenbakken.
  • Er voldoende aandacht is voor de kwaliteit en uitstraling van de dorpscentra, door onder meer te zorgen voor kwalitatief goede bestrating.
  • De terrassen die tijdens de coronacrisis zijn verruimd, permanent verruimd blijven.
  • De ruimte voor winkels te verdichten, door volop in te zetten op het uitvoeren van de detailhandelsvisie.
  • Om leegstand tegen te gaan, winkelpanden indien nodig een andere bestemming te geven. Indien noodzakelijk voeren we een leegstandsverordening in.