Mobiliteit en bereikbaarheid

Een bereikbaar Westland

Een goede bereikbaarheid van Westland is van groot belang, en niet alleen voor de tuinbouwsector. Ook voor werk, school en recreatie is het belangrijk dat er goede verbindingen zijn met Rotterdam, Delft en Den Haag. Het aantal verkeersbewegingen van, naar en binnen Westland neemt hand over hand toe. Om Westland bereikbaar te houden moeten we zorgen voor slimme en innovatieve oplossingen, waarbij ook de verkeersveiligheid en de gevolgen voor het milieu gewaarborgd zijn.

Hoogwaardig openbaar vervoer

Het bestaande openbaarvervoernetwerk moet worden uitgebreid met snelle en frequente busverbindingen naar de omliggende steden, met aansluiting op de treinstations van Den Haag, Rijswijk, Delft en Rotterdam en een directe verbinding naar de ziekenhuizen in Delft en Den Haag. Ook ’s avonds laat en ’s nachts moet Westland met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Belangrijk is dat de openbaarvervoerlijnen van de verschillende vervoerders beter op elkaar worden afgestemd om overstapproblemen te voorkomen en wachttijden te bekorten.

Openbaar vervoer tussen en binnen de kernen

Voor een goede bereikbaarheid van de verschillende dorpen in Westland moet goed openbaar vervoer tussen en binnen de dorpen gewaarborgd zijn. Voor de ouderen is het belangrijk dat er ook kleinschalig openbaar vervoer (Plusbus) op afroep beschikbaar blijft.

Ruimte voor de fiets

D66 investeert in meer goede (snel)fietsverbindingen. In en tussen de dorpen krijgt de fiets voorrang op gemotoriseerd verkeer. Waar dat kan worden fietspaden verbreed, zodat deze optimaal zijn toegerust op de elektrische fiets. Tussen de dorpen en de omliggende steden komen (meer) doorfietsroutes, waarbij er zo min mogelijk sprake is van obstakels.
We sluiten fietsroutes aan op de opstapplaatsen van snelle openbaarvervoerverbindingen en zorgen daar voor goede en veilige stallingsmogelijkheden en voldoende oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen.

Deelfietsen/-scooters

Om het gebruik van de auto te ontmoedigen voeren we in Westland deelfietsen en deelscooters in. Deze zijn in elk geval beschikbaar bij de openbaar vervoerknooppunten en op plaatsen die wat verder van de openbaarvervoerhaltes liggen.

30 kilometer standaard binnen de bebouwde kom

Om de veiligheid en de leefbaarheid te verbeteren wordt 30 kilometer per uur de standaard binnen de bebouwde kom.

Dorpscentra autoluw

We maken de dorpscentra autoluw, door daar de auto te gast te laten zijn. Dat wil zeggen dat wandelaars en fietsers voor gaan. Parkeren vindt zo veel mogelijk aan de randen van de centra plaats.

Veilige routes naar scholen

Het uitgangspunt moet zijn dat kinderen via een veilige route naar school moeten kunnen lopen of fietsen. Daarom creëren we schoolzones, waar met maatwerk de veiligheid wordt verbeterd.

Verduurzaming gemotoriseerd vervoer

Om de overstap op elektrische auto’s te stimuleren en mogelijk te maken wordt ten minste 20% van alle openbare parkeerplekken voorzien van een oplaadvoorziening. De gemeente investeert mee in oplossingen om het goederenvervoer te verduurzamen.