Onze plannen voor Heenweg

Voor Heenweg wil D66:

  • De leefbaarheid behouden. Voorzieningen als de school, de kinderopvang, een bibliotheekfunctie en een contactpunt van Vitis houden we in stand.
  • Een Fun- en Fitpark. Het plan voor het realiseren van een Fun- en Fitpark moet worden uitgevoerd.
  • Passende woningen bouwen. Daarmee zorgen we ervoor dat de voorzieningen ook op termijn behouden kunnen blijven. De bouw van appartementen in de kerk is daarvan een goed voorbeeld. Daarmee wordt woonruimte gecreëerd, maar wordt ook het karakter van het dorp behouden.