Bart Wijnands

Bart Wijnands - Beeld: Ben Hofland

De maatschappij maken we samen en dat geldt ook voor de politiek. Het gaat er niet om of je ergens iets van vindt, maar of je bereid bent om er tijd in te steken en samen met anderen iets voor elkaar te krijgen.

  • 53 jaar
  • Eindhoven
  • Monster
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het strand op een zonnige onstuimige herfstdag: heerlijk om op mijn windsurfplank de golven af te rijden!
En, de bloedberg net voor zonsopkomst op een frisse heldere windstille ochtend met laaghangende nevel over Solleveld. Ik loop iedere ochtend hard met de hond en als je bij de juiste weersomstandigheden op het juiste tijdstip op de Bloedberg staat, is het uitzicht fenomenaal!

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een partij van samenwerking en van de nuance. Een partij van tolerantie, die opkomt voor vrijheid en recht, maar die tevens streeft om omstandigheden te scheppen waarin ook de minder sterken in onze samenleving vrijheid kunnen ervaren: Laat iedereen vrij maar niemand vallen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

We hebben een sterke glassector. Als gemeente moeten we zorgen voor de juiste randvoorwaarden, zodat deze sector de internationale concurrentiepositie kan versterken. Juist omdat we hier in een dichtbevolkt gebied met een schaarste aan arbeidskrachten zitten, wordt onze tuinbouw gestimuleerd om creatieve oplossingen te verzinnen voor duurzame en geautomatiseerde productie. Die kennis kunnen we ook elders op de wereld inzetten.

Als we meer woningen voor met name jongeren bouwen, helpt dat om de mensen aan te trekken waar onze glassector om zit te springen. Ook wordt het tijd dat we eindelijk eens de aan de sector toegezegde huisvesting voor arbeidsmigranten gaan leveren.