Vrij om overal jezelf te zijn

Rob Jetten - D66 vaart met de Jonge Democraten op een boot mee in de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Beeld: Jeroen Mooijman

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen? Of als je als vrouw de top nog niet kunt bereiken?

In Nederland moet je altijd en overal jezelf kunnen zijn. Natuurlijk zijn we trots om het eerste land te zijn waar je mocht trouwen met iemand van je eigen geslacht.

Maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Homohaat, institutioneel racisme en genderongelijkheid is nog niet overwonnen.

Soms is de oplossing om regels aan te passen. Nieuwe wetten te maken die mensen vrijer maken. De geschiedenis leert dat de aanpak van ongelijkheid een lange mars is. En dat er sprongen worden gemaakt als mensen van zich laten horen. Dat zullen wij altijd doen.

Onze gemeente Vijfheerenlanden is voor iedereen een veilige plek. Samen met de wijkagent, inwoners en de gemeente zorgen we voor schone, veilige wijken. Ook bij de inzet van technologische innovaties blijft de menselijke maat gewaarborgd.

Passend onderwijs voor jong tot oud draagt wat betreft D66 bij aan kansengelijkheid en inclusiviteit. Van voor- en vroegschoolse educatie voor de allerjongsten, via een passende vervolgopleiding in de regio tot oefenen met digivaardigheden van ouderen. Een leven lang leren binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

D66 Vijfheerenlanden wil inwoners helpen zich thuis te laten voelen in hun wijk of dorp. Dat betekent dat daar ruimte is voor iedereen en dat we naar elkaar omkijken.

Onze gemeente Vijfheerenlanden is voor iedereen een veilige plek. Samen met de wijkagent, inwoners en de gemeente zorgen we voor schone, veilige wijken. Ook bij de inzet van technologische innovaties blijft de menselijke maat gewaarborgd.

Passend onderwijs voor jong tot oud draagt wat betreft D66 bij aan kansengelijkheid en inclusiviteit. Van voor- en vroegschoolse educatie voor de allerjongsten, via een passende vervolgopleiding in de regio tot oefenen met digivaardigheden van ouderen. Een leven lang leren binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

D66 Vijfheerenlanden wil inwoners helpen zich thuis te laten voelen in hun wijk of dorp. Dat betekent dat daar ruimte is voor iedereen en dat we naar elkaar omkijken.

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.