Zorg, gezondheid en sport

Beeld: Fenna Mossel

Een vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Door de coronacrisis beseffen we meer dan ooit: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang.

Van inwoners wordt verwacht dat zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven vormgeven. De vraag is of wij dat ook echt van iedereen kunnen verwachten. Sommige inwoners hebben een helpende hand nodig. Iedere inwoner moet daarvoor wel toegang hebben tot gezondheidszorg.

Ook moet er ruimte zijn voor informele ontmoetingen, zoals bij
een sportclub, vereniging of andere sociaal-maatschappelijke voorziening. Dit betekent dat er voor de gemeente een grote taak weggelegd is voor het creëren
en in stand houden van deze algemene (formele en informele) voorzieningen.

Gezondheid is immers meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving.

D66 Vijfheerenlanden wil inwoners helpen zich thuis te laten voelen in hun wijk of dorp. Dat betekent dat daar ruimte is voor iedereen en dat we naar elkaar omkijken.

D66 Vijfheerenlanden wil inwoners helpen zich thuis te laten voelen in hun wijk of dorp. Dat betekent dat daar ruimte is voor iedereen en dat we naar elkaar omkijken.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.