Cees Vis

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Ik stel mij kandidaat omdat ik met beide benen in de samenleving sta en vanuit die positie graag een actieve bijdrage wil leveren aan het vitaal houden van onze mooie gemeente Vijfheerenlanden. Ik heb nog geen politieke ervaring, maar heb wel andere kennis en ervaring mogen opdoen, die ik graag wil inzetten.

  • 69 jaar
  • Rotterdam
  • Leerdam

Omdat ik van mening ben dat deze gemeente ‘van ons’ is en ik geloof in het nemen van verantwoordelijkheid, wil ik deze ervaring actief inzetten en een maatschappelijke bijdrage leveren.
Met o.a. mijn ervaring op het gebied van dierenwelzijn en natuur en milieu educatie, wil ik werken aan een verdere ‘vergroening en verduurzaming’ van onze gemeente. Het gaat hierbij dan over natuur en fauna, maar ook over de verduurzaming van wonen, werken en recreëren.
Mijn kennis op het gebied van binnenstad management, wil ik inzetten om de leefbaarheid van de steden en kernen te bevorderen. Ik wil de leefbaarheid van de 2 steden in onze gemeente verbeteren, door te bevorderen dat ondernemers in de binnensteden de handen ineen te slaan en de huidige leegstand reduceren en het winkelen, verblijven en recreëren in de binnensteden bevorderen. Tegelijkertijd wil ik me inzetten om de toegankelijkheid van de essentiële voorzieningen voor de inwoners in de kleine kernen te bewaken en waar nodig te versterken.

Vanuit mijn ervaring op sociaal en organisatorisch gebied en mijn betrokkenheid bij onderwijs is het belangrijk dat o.a. onze jeugd toegang heeft en houdt tot kwalitatief hoogstaand onderwijs op korte afstand van de leefomgeving. Aandacht voor de (individuele) mens staat bij mij hoog in het vaandel en daarbij hebben we als gemeente een verantwoordelijkheid om er te zijn voor de ondersteuning van mensen die zichzelf niet of niet voldoende kunnen redden.
Vanuit deze uitgangspunten wil ik mij graag als raadslid inzetten binnen onze gemeente.

Huidige functie

Raadslid

Aan de Linge, omdat ik een water- en watersport liefhebber ben en natuurlijk omdat de Linge schitterend door het typisch Hollandse landschap slingert.
In het weidegebied rondom Leerdam en Schoonrewoerd, om daar heerlijk te kunnen fietsen, genieten van het weidse landschap en te wandelen met onze honden.
Gewoon in de buurt, omdat dit een heerlijk plekje is om te wonen en te leven.

Ook in Vijfheerenlanden is sprake van vergrijzing, maar de corona crisis heeft ook laten zien dat ‘werken op afstand’ in veel gevallen uitstekend realiseerbaar is. Volgens mij liggen hier mogelijkheden voor onze gemeente, omdat hier wonen in of dichtbij een groene landelijke omgeving kan worden gecombineerd met werken op afstand en zodoende de lokale economie kan worden versterkt. Daarbij hoort een aanbod van duurzame woningen gecombineerd met de mogelijkheid om bestaande woningen te verduurzamen en te vergroenen en dat in samenhang met een vergroening van de energievoorziening.

– Stimuleren van de mogelijkheid tot vorming van groene energie coöperaties.
– Verbeteren van het niveau van Dierenwelzijn in Vijfheerenlanden boven het puur wettelijke niveau van opvang van zwerfdieren.
– Versterken van het eigenaarschap van omgeving en voorzieningen op wijkniveau en op het niveau van de kleine kernen, zodat dit bijdraagt aan de verduurzaming van de leefbaarheid en de kwaliteit van leven in de wijken en de kernen.