Jaap Breur

Jaap Breur - Beeld: Erik Hendriksen

Mijn vorige huis stond in een kinderrijke wijk. In deze wijk mocht echter gewoon 50km/u gereden worden. Toen ik als inwoner vroeg of de wijk veranderd kon worden naar een woonerf met een beperkte maximum snelheid was het antwoord: Dit gaat niet gebeuren omdat er geen noodzaak voor is, want er is nog nooit een ernstig ongeluk gebeurd.
Dit soort situaties hebben mij getriggerd om de politiek in te gaan.

  • 41 jaar
  • Uithuizermeeden
  • Vianen
  • Hij/hem

Afgelopen periode hebben we als D66 Vijfheerenlanden een mooi progressief geluid laten horen dat zich vertaald heeft in vele beleidsstukken. De komende periode wil ik hier graag mee verder, om dit progressieve geluid ook in de praktijk tot uitvoering te brengen. Dit gaat het beste met een mooi, groot en divers team. Ik ben dan ook ontzettend blij met onze kandidatenlijst. De kandidaten komen uit verschillende kernen en brengen veel kennis, ervaring en enthousiasme met zich mee.

Mijn ambities reiken uiteraard verder dan het borgen van onze ideeën in de uitvoer van beleid. Er zijn nog tal van zaken waar wij als gemeente stappen in kunnen maken. Ik denk hierbij in eerste instantie aan grote vraagstukken zoals de energietransitie en de wooncrisis. Grote problemen, die we vooral ook lokaal moeten en kunnen aanpakken. De energietransitie is niet een proleem van de rijksoverheid, gemeente of politieke partij, maar van ons allemaal. We zullen dus ook met z’n allen, inwoners en overheid, hiermee samen aan de slag moeten om dit proces te versnellen.
In het verlengde hiervan wil ik ook graag onze leefomgeving verbeteren. Veiliger, schoner en groener. Dit zorgt voor een fijnere en gezondere leefomgeving die ook beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals lange droogtes en heftige regenval.

Huidige functie

Fractievoorzitter
Commissielid Ruimte, Wonen en Duurzaamheid
Commissielid Algemene Zaken

Er zijn veel mooie plekken in de Vijfheerenlanden zoals de zuidwal in Leerdam met de glasblazerij en het hofje van Mevrouw van Aerden of de uitwaarden die een mooie natuurlijke grens vormen van onze gemeente.
Maar mijn lievelingsplek is toch fort Everdingen, een mooie combinatie van historie, de natuurwaarden van de uiterwaarde en een proeflokaal voor heerlijk lokaal bier.Voor onze gemeente zie ik veel kansen in de recreatie en toerisme. Wij zijn een grote groene gemeente met een lange en belangrijke geschiedenis. Dit zijn unieke aspecten van de Vijfheerenlanden. Waarbij elk dorp en stad zijn eigen geschiedenis en cultuur heeft. De inbreng van deze verschillende geschiedenis en culturen versterken elkaar. Als we dit kunnen combineren met een goed en veilig fietsnetwerk en onze lokale producten zoals glas, landbouw en bieren, dan kunnen wij zorgen voor een sterke, lokale economie. En tegelijkertijd versterken wij hiermee het groene karakter van onze gemeente.1. Ik vind dat we moeten versnellen in de energietransitie. Onze gemeente ligt in een laag gelegen deel van Nederland waardoor wij extra kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering. Wij zullen hier dus het goede voorbeeld moeten geven om zo ook anderen te motiveren hun best te doen op het gebied van duurzaamheid.

2. Een uitbreiding en verbetering van de fietsinfrastructuur. Door de opkomst van de elektrische fietsen zijn de afstanden die we met de fiets afleggen groter geworden. Hierdoor krijgt de fiets een belangrijkere plaats in de mobiliteitskeuzes. Zo denken wij bijvoorbeeld na over de grote snelheidsverschillen die ontstaan op de fietspaden door de komst van e-bikes en de onveilige situaties die kunnen ontstaan op smalle fietspaden. Om te zorgen dat het fietsen makkelijker en veiliger wordt, zet D66 Vijfheerenlanden zich in voor een verbeterd en uitgebreid fietsnetwerk.

3. Betaalbaar wonen. Iedereen die wil moet de mogelijkheid hebben om betaalbaar te kunnen wonen in de Vijfheerenlanden. Een oplossing voor het probleem is niet makkelijk maar des te meer reden om mij de komende periode in te zetten om toch verbeteringen te realiseren in de huidige wooncrisis.