Pascalle van Hemert

Pascalle van Hemert - Beeld: Erik Hendriksen

Met mijn frisse blik voeg ik een nieuw perspectief toe aan de gemeenteraad. Ik geloof dat ik mensen kan verbinden en ik zie mezelf als die vertegenwoordiger van een nieuwe generatie.

  • 27 jaar
  • Utrecht
  • Zijderveld
  • Zij/haar
Ik wil impact realiseren en me inzetten voor een duurzamere wereld. Door klein te beginnen binnen de gemeente Vijfheerenlanden geloof ik dat we het verschil kunnen maken. Voor mij ligt dat verschil in de verbinding zoeken met mensen, openstaan voor elkaar en luisteren naar iedereen, zodat we op zoek gaan naar oplossingen voor iedereen.
Als geboren en getogen dorpeling met een grotere visie wil ik nadenken over de lange termijn en de grote probleem op kleine schaal oplossen. Ik geloof dat we dat kunnen doen in de gemeente.
                                      

Huidige functie

Raadslid
Commissielid Ruimte, Wonen, Duurzaamheid

De uiterwaarden voor een mooie wandeling op zondag. Om even te ontspannen en op te laden voor de aankomende week.

Duurzaamheidsdoelen bereiken door bewoners te activeren zich duurzamer te gaan gedragen en hen een steuntje in de rug te geven
Inzetten op de lokale en innovatieve om te vernieuwen en de nieuwe economie te laten bloeien.                                                     

1. Voldoende huisvesting voor de nieuwe generatie in de steden en kleine kernen van de gemeente Vijfheerenlanden.
2. Betere voorzieningen in de kleine kernen met betrekking tot bereikbaarheid en voorzieningen.