Arie de Groot

Beeld: Erik Hendriksen

Maak kennis met Arie:

  • 75 jaar
  • Vianen

Arie is sinds de herstart van D66 in Vianen (2009) verbonden aan onze afdeling. Eerst als voorzitter, daarna als raadslid van de gemeente Vianen en de drijvende kracht achter de fusie met de afdeling Leerdam. Sinds enkele jaren alweer de voorzitter van de afdeling Vijfheerenlanden. Tevens commissielid van de commissie Algemene Zaken en lid van de Auditcommissie.