Naar aanleiding van….

Na elke raadsvergadering presenteren de raads- en commisieleden van D66 Vijfheerenlanden een update van de afgelopen periode.

Bijdrage van Jaap Breur

Nieuw politiek seizoen
Na een onrustige zomer waarin vele, vooral nationale, problemen speelden, is ook lokaal het nieuwe politiek seizoen in Vijfheerenlanden begonnen. Een politiek seizoen dat veelal in het teken zal komen te staan van: de energiecrisis, de uitvoer van het klimaatakkoord, de stikstofcrisis en de asielcrisis. Allemaal zaken die ook onze gemeente in meer of mindere mate raken.
Als fractie hebben wij het nieuwe politieke seizoen op 28 augustes afgetrapt met een BBQ voor alle leden. Dit hebben wij georganiseerd omdat we graag in contact komen met alle andere D66’ers in de Vijfheerenlanden. Op een informele manier kennis maken. Horen wat er speelt en leeft in de verschillende dorpen en wijken. Maar ook omdat we graag willen weten wat jullie belangrijk vinden en waar wij ons als D66 fractie op moeten focussen in de politieke arena.
Het was al met al een erg gezellige BBQ met leuke en waardevolle gesprekken én ruim €125 aan vrijwillige bijdrages. Hiermee kunnen wij ervoor zorgen dat we als D66 mooie zichtbare campagnes kunnen voeren. Nogmaals dank aan iedereen die een donatie heeft gedaan. Wij gaan dit zeker een vervolg geven met andere bijeenkomsten, zoals borrels en BBQ’s. Natuurlijk hopen wij dan op nog meer aanwezige leden. Lid worden kan door hier te klikken.
Nu gaan wij als fractie vol energie verder om Vijfhereenlanden nog duurzamer, groener en toekomstbestendiger te maken voor iedereen!

Bijdrage Pascalle van Hemert

Energietransitie
Een belangrijk onderwerp de aankomende periode voor de gemeenteraad is de energietransitie. De hoge energieprijzen vergroten de urgentie om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken en daarbij het liefst een oplossing voor de lange termijn goed voor de wereld en de inwoner. In de aankomende maanden zullen we als raads de kaders gaan vaststellen voor de nationale energietransitie. Daar hoort bij dat we ook gaan beslissen waar en hoe we duurzame energie gaan opwekken. Hierin wil de gemeente de mening horen van alle inwoners. Daarom ook de vraag of u deze enquête wilt invullen. Wij gaan als raad aan de slag om het college de juiste kaders mee te geven en houden u daar in de komende nieuwsbrieven van op de hoogte.

Bijdrage Klaas de Zwaan

Motie plasticvrij vuurwerk
Tijdens de raadsvergadering van 22 september dienden we samen met GL en VHL Lokaal een motie in om evenementenhouders te verplichten alleen plasticvrij vuurwerk te gebruiken.
De motie was eigenlijk het initiatief van een betrokken inwoner, Maarten Kerkhof alias de Lekjutter, die de schokkende hoeveelheid plastic bij plas Middelwaarde na een vuurwerkshow in Vianen in kaart had gebracht. Het college krijgt de opdracht om in het evenementenbeleid de bepaling op te nemen dat er uitsluitend plasticvrij vuurwerk gebruikt mag worden. Dat zal uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 zijn. De motie is unaniem aangenomen. Vijfheerenlanden is daarmee de eerste gemeente in Nederland die op deze wijze de hoeveelheid plastic in de natuur tracht te reduceren. Eerder is op ons initiatief ook in de AVP vastgelegd dat er geen plastic ballonnen mogen worden opgelaten, of plastic confetti mag worden gebruikt. Kleine, maar betekenisvolle stappen!

Asielopvang
De asielopvang crisis zal u niet zijn ontgaan. Ook Vijfheerenlanden zal een bijdrage moeten leveren aan de oplossing, al is deze voorlopig nog niet in zicht. Gelukkig is er binnen de raad voldoende draagvlak voor het spoedig realiseren van noodopvangplekken en de huisvesting van statushouders. Als D66 vinden we dat uiteraard belangrijk. We realiseren ons ook dat omwonenden zich soms overvallen voelen door de beslissingen die soms – gezien de urgentie noodgedwongen – direct moeten worden gemaakt. We blijven daarom hameren op de noodzaak om alle betrokken inwoners en partijen zo goed en zo snel mogelijk te informeren, volgen het principe van voor- en nazorg. We vinden het ook van groot belang dat omwonenden in contact komen met vluchtelingen en statushouders. Te vaak wordt over deze groep gepraat – met alle vooroordelen die daar vaak bij komen kijken – in plaats van met. We vinden dat het college meer moet doen om deze gesprekken te faciliteren.

Monnikendreef
Het terrein langs de Monnikendreef in Vianen is aangewezen voor de tijdelijke huisvesting van een statushouders (ongeveer 20 gezinnen) én starters, een besluit dat door de hele raad is gesteund. Een aantal omwonenden heeft grote moeite met de wijze waarop deze beslissingen is genomen (zonder omwonenden vooraf te kennen) en de mogelijke consequenties ervan. D66 is van mening dat het terrein – hoewel natuurlijk niet ideaal – geschikt is om voor deze doelgroepen mobiele woonunits te plaatsen. Tegelijkertijd hebben we begrip voor de zorgen en frustratie van de omwonenden. Het college zal daarom flink haar best moeten doen om het vertrouwen te herwinnen en het draagvlak te vergroten. Omwonenden de mogelijkheid bieden om over de specifiek invulling van het terrein mee te denken is, bijvoorbeeld, een must.

Bijdrage Debby de Lima

Maidenspeech
“Voor de mensen die mij kennen, ik was bijna in de verleiding geweest, geraakt, (“goh, kom ik nog uit mijn woorden”, dacht ik nog in een split second) om te zingen, maar ik doe het toch maar niet”.
Dat zou wat zijn geweest als ik mijn maidenspeech zingend zou starten. Wat zou de voorzitter van de commissievergadering Thijmen Peter de With gedaan hebben? Geïnterrumpeerd? Dan zou ik hem zingend van repliek dienen, denk ik. We zullen het nooit weten. Wie weet wat de toekomst gaat brengen.
Anyway, best wel spannend allemaal, op de fractievergadering te horen: “Jij gaat dat doen!” (woorden van gelijke strekking). En ik ging het doen ook, maar niet zonder de support van mijn fractie en mijn supercoole mentor Christa Hendriksen die hopelijk nog meer tips & tricks met mij wil delen onder het genot van friet van (even reclame maken) … de Frietboutique! Vinden we allebei superlekker! De friet. Of is het Frites? Of Patat? Whatever.
En de voorbereiding zelf, in de beslotenheid van mijn eigen home. Tsja. Nadenken over wat en hoe ik het ga zeggen. En dan die zenuwen! Fractievoorzitter Jaap Breur kwam met een briljante tip: “Vergelijk het met voorbereiden van een optreden. Als je moet zingen”. Ik zing dus. Goede tip, Jaap!

Mijn maidenspeech vind je hier