Naar aanleiding van…

Na elke raadsvergadering presenteren de raads- en commisieleden van D66 Vijfheerenlanden een update van de afgelopen periode.

Bijdrage van Jaap Breur

Het college maakt fouten
Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen is gebleken dat het college weer een aantal keer ernstig in de fout is gegaan. Bij de Dorpsstraat 26 te Schoornrewoerd bleek dat de wethouder het eerder genomen raadsbesluit om het pand te verkopen niet uitvoert, maar van plan was deze in te zetten voor verhuur aan bijzondere doelgroepen.
Om dit te realiseren werd er een aanvraag van €200.000 gedaan voor groot onderhoud aan dit pand, zonder te vermelden dat de bestemming van dit pand gewijzigd zou worden en wat de daadwerkelijke reden was van deze aanvraag.
Hiermee is de raad bewust verkeerd of onjuist geïnformeerd om de plannen van het college te realiseren die haaks stonden op het eerder genomen raadsbesluit.

Stevige kritiek op wethouder die raadsbesluit over boerderij in Schoonrewoerd negeert | Al het nieuws uit Vijfheerenlanden (hetkontakt.nl)

Daarnaast bleek dat het raadsbesluit Binnenstadsvisie Leerdam ook niet helemaal werd uitgevoerd. En tevens bleek dat de wethouder de toezegging die hij gedaan had om in Q3 2023 met een kostenraming te komen voor de uitvoer van de binnenstadvisie niet wilde nakomen.

Raad Vijfheerenlanden tikt wethouder op vingers: ‘Binnenstadvisie Leerdam volgens planning uitvoeren’ | Al het nieuws uit Vijfheerenlanden (hetkontakt.nl)

Als fractie van D66 hebben we een stevig debat gevoerd om ons ongenoegen hierover kenbaar te maken en om tevens ook van de rest van de raad helder te krijgen hoe lang wij dit handelen van het college blijven accepteren. Helaas blijven de collegepartijen VHLlokaal, CDA, SGP en PvdA accepteren dat dit college niet goed functioneert.
Als D66 fractie zullen wij het college strikt blijven controleren en alles in het werk stellen om het college te laten functioneren op een acceptabel niveau.

Bijdrage van Pascalle van Hemert

Gebiedsvisie Meerkerk
De nota van uitgangspunten zijn tijdens de afgelopen raadsvergadering vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn bedoeld als richting voor de gebiedsvisie voor Meerkerk. De uitgangspunten bevatten goede punten. Denk aan: bouwen van meer woningen, clusteren van voorzieningen, uitbreiding van de werklandschappen en het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Het is vooral goed om te zien dat er een goed participatietraject is doorlopen. Met een ‘ommetje’ in Meerkerk konden, inwoners en ondernemers feedback geven op de uitgangspunten.
Als D66 zijn we vooral kritisch geweest op Parc Merwede. In de uitgangspunten wordt dit niet benoemt, terwijl het wel bij Meerkerk hoort. De wethouder heeft aangegeven dat hij Parc Merwede wilt lostrekken van de gebiedsvisie. In oktober komt hij met een plan hoe ze de problematiek in Parc Merwede gaan aanpakken. Wij zullen dit dan ook nauw in de gaten houden. We kijken uit naar de gebiedsvisie voor Meerkerk die we eind dit jaar verwachten.

Bijdrage van Cees Vis

Openbaarheid van Bestuur
Tijdens onze laatste raadsvergadering werden wij geconfronteerd met het voorstel om een agendapunt ‘in besloten vergadering’ te behandelen. We hebben zorgvuldig naar het onderwerp gekeken en vervolgens in de raad het volgende standpunt ingenomen: “Wij staan als fractie voor transparantie en het in openbaarheid laten plaatsvinden van de raadsvergadering als geheel. Dat is immers hoe openbaar bestuur eruit te ziet. Slechts in een enkele situatie en om gewichtige redenen mag hiervan worden afgeweken en dan nog met schroom en terughoudendheid. Wij zijn er niet van overtuigd dat dergelijke gewichtige redenen hier aan de orde zijn. Daarom stemmen wij tegen het voorstel om dit onderwerp in besloten vergadering te behandelen”.
Dit standpunt zegt overigens niets over de vraag of dit onderwerp wel of niet van belang is.