Actuele update na de raadsvergadering 9 november

Na elke raadsvergadering presenteren de raads- en commisieleden van D66 Vijfheerenlanden een update van de afgelopen periode.

Bijdrage Jaap Breur

Begroting 2024-2027
In de raadsvergadering van 9 november hebben we gesproken over de begroting 2024-2027. Wij hebben als D66 fractie aandacht gevraagd voor vier punten.
1: De niet transparantie aanpak en de werkwijze van het college binnen het democratisch proces: Zo wordt er bijvoorbeeld slecht inzicht in voortgang van raadbesluiten en presatieindicatoren gegeven. Ook worden bijvoorbeeld de resultaten voor 2024 gebruikt als een interne to do lijst voor het college. Dit maakt de uitvoer van onze controlerende taak zeer lastig.
2: Extra bomen: in de dorpen en steden. Zelfs voor de ambitie van de coalitie is te weinig budget vrij gemaakt in de begroting. Met een amendement wilden wij dit herstellen. Helaas was er met name vanuit de coalitie geen steun om voldoende geld vrij te maken om de eigen ambities waar te maken.
3: Fietsnetwerk: in 2021 hebben wij unaniem het mobiliteitsplan vastgestel. Hierin zijn knelpunten in het fietsnetwerk omschreven. In de uitvoer van deze maatregelen bleek echter weinig tot geen voortgang te zitten. Wij hebben aandacht gevraagd en gepleit voor een versnelde aanpak van de knelpunten welke een hoge propriteit hebben.
4: Dierenwelzijn: hierover kunt u hieronder meer lezen in de bijdrage van Cees Vis.

Bijdrage Pascalle van Hemert

Landbouwvisie 2040
Tijdens de recente raadsvergadering over de landbouwvisie van 2040 voor de gemeente Vijfheerenlanden heeft D66 zich actief ingezet voor een progressieve koers.
Hoewel het amendement over de megastallen helaas niet werd aangenomen, hebben we gestemd vóór de landbouwvisie om onze proactieve houding te behouden.
Het amendement vroeg het college om een duidelijke koers waarbij we de deur sluiten voor megastallen binnen de gemeente Vijfheerenlanden. GroenLinks & PvdA waren het hier mee eens. De andere partijen laten deze optie liever open en zien eventueel ruimte voor intensieve veehouderij in de werklandschappen van Vijfheerenlanden.
Lees hier meer over het amendement.
Alternatief verdienmodel
Daarnaast heeft D66, samen met ChristenUnie en GroenLinks, een motie ingediend voor een duurzaam verdienmodel voor agrariërs.
We pleiten voor het ondersteunen van alternatieve verdienmodellen, zoals het telen van gewassen voor bouwmaterialen, om de landbouw voor te bereiden op de toekomst. Waar in de vergadering van 2 november een gelijke stemming was, werd afgelopen donderdag deze motie unaniem aangenomen door de raad.
Promotie streekproducten
Ook de motie ter promotie van streekproducten is aangenomen. D66 gelooft dat het opzetten van een streekmerk de lokale economie stimuleert en bijdraagt aan een duurzame voedselketen.
D66 blijft streven naar een economisch rendabele landbouw, klaar voor de toekomst.

Ons doel is dat de gemeente Vijfheerenlanden in 2040 bekendstaat als koploper op het gebied van circulaire landbouw, natuurbehoud en technologische innovatie. We kijken daarom ook uit naar de uitvoer agenda van de landbouwvisie en houden u daarvan op de hoogte.

Bijdrage Cees Vis

Dierenwelzijn
Tijdens besprekingen in commissies over de landbouwvisie en de programmabegroting, hebben we vanuit onze fractie de aandacht gevraagd voor dierenwelzijn. Daarop hebben we in de laatste raadsvergadering een motie ingediend, waarin we het college gevraagd hebben een visie op dierenwelzijn te ontwikkelen.
In onze gemeente hebben we weliswaar een contract met de dierenambulance, het asiel voor opvang van zwerfdieren en wordt ook aan beleid voor kinderboerderijen en gevaarlijke honden gewerkt, maar dat betreft een minimaal vereiste vorm van regelgeving en de samenhang en een toekomstvisie ontbreken.

Helaas heeft deze motie onvoldoende steun gekregen, maar we komen hier zeker in de toekomst weer op terug.