Ruimte voor nieuwe ideeën

Afgelopen zomer vond er een politieke aardverschuiving plaats: het kabinet trad af, de minister-president kondigde zijn permanente vertrek uit de Nederlandse politiek aan, en veel nieuwe partijen meldden zich voor de verkiezingen. Het opblazen van een kabinet ten tijde van klimaatcrisis, een grote oorlog en stijgende armoede is misschien onverantwoordelijk te noemen. Maar misschien is het ook juist een kans: een nieuw politiek speelveld biedt ruimte aan nieuwe ideeën, nieuwe keuzes en een nieuw politiek verhaal. Dit is precies wat deze nieuwste editie van Idee laat zien. Denker des Vaderlands Marjan Slob hoopt dat politiek eindelijk weer over de grote waarden kan gaan. Annelien de Dijn roept op ‘vrijheid’ breder en minder individualistisch in te vullen. Martijn Visser pleit ervoor om de democratiseringsmissie breder te trekken dan staatsrechtelijke instituties alleen. Rutger Claassen laat zien hoe het bedrijfsleven zelf democratischer kan – en als dat niet lukt, is er altijd nog het pleidooi van Marthe Hesselmans en Danique François om als overheid scherpere eisen te stellen aan het bedrijfsleven.

Nog veel meer nieuwe ideeën vind je in deze nieuwste editie van Idee. Veel leesplezier!

Hieronder vind je een aantal uitgelichte artikelen. Wil je de rest van de artikelen uit deze Idee ook lezen? Neem dan een abonnement op Idee.

Woord vooraf

Ruimte voor nieuwe Ideeën
Daniel Schut

Interview met Marjan Slob

‘Geef elkaar de ruimte’
Door Sara Visser

Artikel door Annelien de Dijn

Terug naar democratische vrijheid
Door Annelien de Dijn

Artikel door Martijn Visser

Democratie is meer dan politiek alleen
Door Martijn Visser

Artikel door Rutger Claassen

Economische democratie
Door Rutger Claassen

Artikel door Marthe Hesselmans & Danique François

Scherpe eisen dagen bedrijven uit tot oplossingen voor Nederland
Door Marthe Hesselmans & Danique François

Artikel door Willeke Slingerland

Nieuwe democratie
Door Willeke Slingerland

Artikel door Simon Otjes

Progressieven verenigt u!
Door Simon Otjes

Interview met Carla Hoetink

Waarom doet politieke cultuur ertoe?
Door Jasper Dekker en Duane van Diest

Artikel door Carina Kralt-Bos

Nieuwe ruimte voor oude ideeën
Door Carina Kralt-Bos