Zet de buurt met sport en spel in beweging!

Alle inwoners, jong en oud, moeten de beste kans krijgen op een gezonde leefstijl. Daarom willen wij de buurt in beweging zetten. We moedigen samenwerking tussen sportverenigingen, onderwijs en de kinderopvang aan. Dat is hard nodig, want door de corona-maatregelen zijn kinderen minder gaan bewegen. Ook in onze dorpen. Sport, spel en bewegen is gezond. Daarom pakken we dat nu aan.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Jong geleerd oud gedaan

Iedereen weet het. Als je fit bent kun je meer aan; zowel fysiek als mentaal. Je hebt ook een kleinere kans om op de IC te komen. Sport en bewegen draagt bij aan betere leerprestaties, minder ziekteverzuim en een langere zelfredzaamheid. Dat is heel wat waard.
Jong geleerd is oud gedaan. Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl begint al op jonge leeftijd. Daarom willen wij dat kinderen in de basisschoolleeftijd minstens 3 uur bewegingsonderwijs per week krijgen. Eventuele belemmeringen hiervoor willen we wegnemen.

Basisvoorzieningen

Voor D66 zijn sportaccommodaties een gemeentelijke basisvoorziening. Verenigingen kunnen natuurlijk altijd van ‘hun’ accommodatie gebruik maken voor hun trainings- en wedstrijdprogramma. Buiten deze tijden kunnen accommodaties beschikbaar worden gesteld aan andere sport- en bewegingsactiviteiten. We zien graag dat de projecten ‘Gezonde Scholen’ en ‘Gezondere Sportkantines’ worden uitgebreid. Daarom moeten onderwijs, sport en kinderopvang hierin ook samen willen optrekken. Daarnaast vindt D66 dat er in elke buurt voldoende plekken zijn voor kinderen om buiten te spelen. Speelplekken dragen ook bij aan de sociale cohesie in de buurt en het welzijn van inwoners.

Gezonde leefstijl

Sport en bewegen is hard nodig om samen corona er onder te krijgen. Wij steunen dan ook actief de motie van CDA, VVD en D66, en roepen het kabinet op om ‘sport en bewegen’ een essentiële sector te maken. Dan kunnen we samen verder werken aan een gezonde leefstijl.