Toekomstperspectief voor boeren Utrechtse Heuvelrug

De laatste dagen wordt het landelijke nieuws beheerst door de boerenprotesten. Deze protesten zorgen voor veel maatschappelijke onrust, onveilige situaties en bedreigingen. D66 Heuvelrug wijst dit grensoverschrijdend gedrag nadrukkelijk af. Wij gaan op normale manier in gesprek.

Werken aan positieve toekomst

Er is al langer veel te doen over de landbouw. In Nederland en dus ook in Utrechtse Heuvelrug staan de boerenbedrijven voor grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan dierziektes, geur- en fijnstofoverlast en nu vooral stikstofproblematiek.
Vooral de landelijke maatregelen waar nu over gesproken wordt om de stikstofuitstoot van boerenbedrijven te verlagen leiden tot veel onrust bij de boeren. Zij zijn onzeker of hun bedrijf kan blijven bestaan. Het zijn vaak familiebedrijven die al generaties lang in de familie zitten. Mogelijke bedrijfsopvolgers, de zoon of dochter, zien nu hun kansen verloren gaan.
Raadslid Erik van Buiten en commissielid Hubert van Zanten vinden het belangrijk dat er voor de boeren, de omwonenden en de natuur weer zicht komt op een positieve toekomst. Daarom hebben wij samen met de SGP een motie ingediend.

Beeld: D66 UHR

Concreet plan

In deze motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om een concreet plan te maken dat zowel de boeren, de omwonenden en de natuur in Utrechtse Heuvelrug een positief toekomstperspectief biedt.
Om dit plan te slagen moet dit in overleg met lokale boeren (en waar nodig samen met de provincie) gebeuren. We gaan er van uit dat boerenbedrijven verduurzamen. Hierdoor wordt de hinder voor de omwonenden minder en hebben de boeren een financieel voldoende zekere toekomst. Wij zetten dus in op de toekomst: duurzaam voortzetten, zodat er juist toekomst is voor deze en volgende generaties. Beëindigen of verplaatsen is een uiterst redmiddel als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Kringlooplandbouw

De stikstofcrisis heeft directe gevolgen voor de natuur. Dat geldt binnen onze gemeente voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de Natura-2000 gebieden, Kolland en Overlangbroek en de Rijntakken. Ook onze drinkwatervoorzieningen lopen risico.
Utrechtse Heuvelrug is deels een agrarische gemeente is. Ook het agrarische landschap is de moeite waard om te beschermen naast het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
Wij denken dat kringlooplandbouw de overlast voor de omwonenden (geur en fijnstof) kan oplossen, de stikstofuitstoot kan dan naar de gewenste drempelwaarde teruggebracht worden en onze lokale boeren (en eventuele volgende generaties) een positief toekomstperspectief hebben, in balans met natuur en omgeving.