Fractieblog: raadsvergadering 23 maart

De vergadering begint, zoals gebruikelijk, met de nodige hamerstukken. Een benoeming, aanpassingen van gemeenschappelijke regelingen, het vaststellen van verslagen van vorige vergaderingen en een aanpassing van de begroting. Allemaal zaken, die geregeld moeten worden, maar waarvoor de gemiddelde inwoner niet op de (digitale) publieke tribune gaat zitten.

Beeldkwaliteitsplan Sportlaan

We zijn al bij agendapunt 16a, nog steeds een hamerstuk, als voor het eerst de partijen hun standpunten naar voren brengen. Het gaat om het beeldkwaliteitsplan voor de Sportlaan, waar een nieuw woonwijkje gebouwd zal gaan worden. In het beeldkwaliteitsplan staat dat een autoluwe of zelfs autovrije wijk wordt nagestreefd. Lennart en Niels hebben zich daar hard voor gemaakt. Vooral omdat het station op een kort afstandje ligt. Maar de VVD vindt het ondenkbaar dat er een wijk zonder auto’s zou kunnen komen en verklaart tegen te stemmen. Ook de SGP stemt tegen omdat zij vinden dat het raadsvoorstel van vandaag in strijd is met een besluit van de raad van jaren geleden. En de Partij voor de Dieren denkt dat de wijk in de praktijk er veel minder mooi uit zal komen te zien dan door dit beeldkwaliteitsplan wordt geschetst. Wij vertrouwen op de creativiteit van de mensen die hier in het bos willen gaan wonen en stemmen voor. Dat doet de meerderheid ook.

Opkoopbescherming

Opkoopbescherming

Beeld: Niels Geelkerken

We zijn natuurlijk best een beetje trots dat vervolgens het voorstel waar Wim Cassée zoveel tijd en moeite in heeft gestopt op de agenda staat: Het opnemen van de opkoopbescherming in de huisvestingsverordening. Waar gaat over? In onze gemeente merken we steeds vaker dat hetzelfde gebeurt als in de grote steden: als er een (nieuw) huis te koop staat, wordt het gekocht door een rijke particulier om het te verhuren in plaats van dat het door een starter gekocht wordt om er zelf te gaan wonen. De particuliere belegger kan makkelijker en meer geld van de bank krijgen dan de starter. Het gevolg is dat de starters, die het toch al zo moeilijk hebben, nog langer moeten wachten op een woning. En helaas weten niet alle beleggers maat te houden en vragen zij (veel te) hoge huren.
Kan de gemeente daar niks aan doen? Ja hoor. In de huisvestingsverordening kan vastgelegd worden dat betaalbare woningen door de koper zelf bewoond moeten worden na de aanschaf. En dat is precies wat Wim voorstelde. Hij heeft zijn voorstel zorgvuldig voorbereid en met alle partijen afgestemd. Maar liefst zes andere partijen zijn zo enthousiast dat zij het voorstel mede indienen. Het college heeft nog wat puntjes op de “i” gezet: ouders mogen ook een huis kopen voor hun kinderen en eventuele medebewoners. En wat gebeurt er dan als het kind verhuist en die medebewoner blijft achter? De wethouder zegt dat hij met behulp van de hardheidsclausule zowel bureaucratie als misbruik kan voorkomen.
Het resultaat is dat Wim zijn voorstel unaniem wordt aangenomen. Met applaus.

Bestemmingsplan Woudenbergseweg 92a te Maarsbergen

Er is landelijk veel te doen over de stikstofproblematiek en dit was natuurlijk hét thema bij de verkiezingen van afgelopen week. Die problematiek gaat de raad niet in één keer oplossen, maar het is best welkom, dat een intensieve veehouderij, vlakbij de bebouwde kom van Maarsbergen wil stoppen. Dit bestemmingsplan moet het mogelijk maken dat het bedrijf wordt omgezet naar een paar vrijstaande woningen. Iedereen is daar voor.
Er wordt alleen gesproken over de beschermde dieren, die in de schuur voorkomen, waaronder een steenmarter en een kerkuil. Iedereen is het erover eens, dat de beschermde dieren niet verstoort mogen worden. De provincie ziet daar vrij strikt op toe via de Wet natuurbescherming en het vereiste werkprotocol. De Partij voor de Dieren stelt voor om aanvullend op het werk van de provincie nog meer maatregelen te promoten. Maar het wordt niet echt duidelijk waarom dat nodig zou zijn. Hun motie, hoe sympathiek ook, haalt het dan ook niet.

Afsluiting

Tijdens de rondvraag wordt nog even stilgestaan bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De opkomst was goed. Dat is fijn! En u, de kiezer, wordt daarvoor bedankt. Ook wordt er nog even stil gestaan bij de lange rijen die voor sommige stembureaus hebben gestaan. Sommigen hebben meer dan een uur in de rij gestaan. Dat gaat zeker geëvalueerd worden!
Na een vraag van Erik van Buiten horen we, dat het behoorlijk goed gaat met de huisvesting van statushouders. Al ongeveer de helft van de personen, die dit jaar een plek moeten krijgen in onze gemeente zijn onder dak. Op de vraag van Lennart van der Burg horen we dat het college de eerste stappen heeft gezet om te ontdekken of het mogelijk is om hoogspanningskabels onder de grond te brengen. Hier wordt met enthousiasme aan gewerkt en na de zomer horen we hier meer over.

hoogspanningkabels

Beeld: Niels Geelkerken