Samen verduurzamen: lokaal klimaatakkoord

Wellicht heb je het al gemerkt maar binnenkort komt er iets moois. Veel partijen zijn namelijk druk aan het werk aan de totstandkoming van Klimaatakkoord Utrechtse Heuvelrug. In dit DOE akkoord presenteren bedrijven en maatschappelijke organisatie wat zij komende jaren gaan doen om klimaatneutraal te worden en wat zij verwachten van de gemeente. Wil je ook meedoen? Meld je hier aan!

D66 initiatiefnemer

In 2019 heeft D66 gesprekken gevoerd met gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Renkum en provincie Gelderland (zie hier). Deze overheden hebben allemaal gemeen dat zij ook een lokaal of regionaal klimaatakkoord hebben opgestart. En met succes! Het heeft geleid tot extra inzet door bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke organisatie en een hele serie van projecten en afspraken waar partijen nu aanwerken, elke dag. We hebben hiervan geleerd en benutten de successen nu voor ons eigen Heuvelrugse klimaat akkoord.

Waar moet ik concreet aan denken?

Aan ideeën geen gebrek. Ondernemers zijn bezig om hun wagenpark te elektrificeren. Daken worden volgelegd met zonnepanelen. De vegetarisch keuze in restaurants wordt uitgebreid. De gas terrasverwarming gaat in de ban. Tot aan volledige renovatie van kantoorgebouw of winkel naar energieneutraal of zelfs energieproducerend. Extra vergroening in de wijk. Bomen aanplanten. Voedselbossen. Veel suggesties zijn gedaan en worden nu geconcretiseerd.

Van de zomer gereed

In de Raadsinformatie Brief van het college van 15 februari is een update gegeven over de voortgang. Van de zomer wordt het akkoord feestelijk gepresenteerd. Er wordt ingezet op een tweetal sporen:
1) spoor ‘maatschappelijke organisaties en bedrijven’ en
2) Het spoor ‘bewonerscampagne’
Het spoor maatschappelijke organisaties en bedrijven richt zich op het organiseren van sectorale ‘klimaattafels’. Idee is maatschappelijke organisaties en bedrijven uit dezelfde sector met elkaar het gesprek te laten voeren over verduurzaming. Organisaties kunnen zo van elkaar leren, elkaar inspireren en samen afspraken maken om aan de slag te gaan. Inmiddels zijn er twee klimaattafels georganiseerd. De klimaattafel voor onderwijsinstellingen vond tweemaal plaats, in oktober 2021 en februari 2022. De klimaattafel voor ZZP-was in november 2021 en krijgt een vervolg begin 2022. Ook is met RBT Heuvelrug en Vallei afgesproken dat zij gaan werken aan een aanpak voor de recreatiesector. Met andere maatschappelijke organisaties en bedrijven wordt nog gesproken over een vergelijkbare aanpak.

Campagne

Het spoor bewonerscampagne bestaat uit een campagne waarin we bewoners oproepen zich te melden met duurzame initiatieven. Er gelden slechts twee spelregels: een initiatief moet CO₂-uitstoot besparen en het moet een collectief initiatief zijn. Dit kan kleinschalig zijn, bijvoorbeeld een straat die samen zonnepanelen inkoopt. Alle initiatieven willen we een groene beloning geven, zoals een boompje, een struik of een insectenhotel. Maar het is tegelijkertijd een wedstrijd, de straat met de meeste of beste initiatieven ontvangt een groene straatprijs.

Dus aarzel niet, kom in actie!