Energie contract Gazprom & duurzame opwek lokaal

Een dag na de start van de oorlog in Oekraïne, 25 februari 2022, heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangegeven (1) af te willen van het energiecontract dat zij hebben met Gazprom Energy. Het energie contract is collectief ingekocht met 16 andere gemeenten uit de provincie. Het huidige contract loopt af op 31 december 2022, echter dient al eerder te worden beëindigt, namelijk per 10 oktober a.s.

Ontbinden

Het 5e sanctiepakket van de Europese unie verlangt namelijk dat overheden bestaande overeenkomsten met Russische partijen of dochterondernemingen ontbinden. Doordat de energie
markt onder druk staat is het gemeente Den Haag (2) niet gelukt een nieuwe gasleverancier te vinden daar geen enkele partij op de uitvraag heeft ingeschreven. D66 Utrechtse Heuvelrug vindt het van
belang dat het contact met Gazprom spoedig wordt beëindigt, maar maakt zich ook zorgen. Wat doet dit met de energie rekening van onze gemeente? Geeft het nieuwe energie contract ook een
impuls aan energiebesparing? en aan de lokale duurzame energie opwekking?

Nieuw energie contract

Eerder heeft de gemeente aangegeven dat er al opdracht is gegeven
voor het starten van een nieuwe aanbestedingsprocedure voor het energie contract. Kan het college aangeven:

  • Wat de status is van deze aanbesteding en of de deadline, om per 10 oktober een nieuw contract te hebben, gehaald gaat worden?
  • Betreft het nieuwe contract zowel gas als elektra?
  • Welke extra duurzaamheid criteria zijn meegegeven in deze aanbesteding? Is er bijvoorbeeld gezorgd dat de elektra en gas (groen gas) lokaal / regionaal (op termijn) wordt opgewekt zoals bijvoorbeeld regio Arnhem-Nijmegen (3) heeft gedaan?

Kosten

In 2021 werd duidelijk dat de gemeentelijke energielasten met €1,35 miljoen stegen naar 2 miljoen euro per jaar. Inmiddels zijn de energie prijzen verder gestegen. Kan het college een inschatting maken hoe de gemeentelijke energie rekening er in 2023 en verder uit gaat zien?

Besparing

De EU-lidstaten kwamen in juli overeen de komende maanden 15% minder gas te gaan gebruiken. Dat moet helpen een buffer op te bouwen voor het geval er acute tekorten ontstaan en om CO2 emissie te verlagen. Zo heeft de Duitse regering maatregelen ingevoerd om
de overheidsgebouwen tot maximaal 19 graden te verwarmen (4)

  • Gaat de gemeente deze 15% reductie halen dit jaar? Welke korte termijn (= dit jaar) acties zetten we extra in?
  • Is college bereid vergelijkbare maatregelen in te voeren als de Duitse Overheid?