Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

Beeld: D66 Utrecht

Utrecht is een stad in beweging. Er wordt volop gebouwd aan vele bijzondere gebouwen die meerdere functies bieden voor de stad worden. Mensen reizen van A naar B met de fiets, auto of openbaar vervoer. In een stad is het belangrijk dat je zuinig en efficiënt denkt over de ruimte die je hebt en moet er regelmatig creatief gedacht worden tussen regelgeving en werkelijk behoefte van de gebruikers en bewoners van de stad.

Wat doen wij?

De kerntaak van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit is het adviseren van de D66 gemeenteraadsfractie over ruimtelijke vraagstukken. Daarnaast zorgen we voor discussie over ruimtelijke ordening, de groei van de stad en inpassing van duurzame energie binnen de vereniging.

Onze activiteiten:

De thema’s waar de Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit zich mee bezig houdt:

  • De groeiende stad en leegstand
  • Woon- en werk huisvesting
  • Openbare ruimte en leefbaarheid
  • Duurzame- en deelmobiliteit en bereikbaarheid
  • Langdurige bouwprojecten en tijdelijkheid
  • Energie in het landschap

Wanneer en waar?

Eén woensdagavond per maand komt de werkgroep bij elkaar in het Stadhuis samen met de woordvoerder van de fractie in de raad. Van te voren eten we met elkaar. Voor het actuele overzicht van de werkgroepenavonden, klik hier. Naast de gewone vergaderingen zijn er af en toe extra bijeenkomsten en activiteiten die we zelf organiseren. We laten ons natuurlijk ook zien bij andere activiteiten die georganiseerd worden vanuit D66 Utrecht. Zo blijven we op de hoogte van de raakvlakken met andere thema’s en houden we contact met de actieve D66’ers in Utrecht.