Werkgroep Openbare Orde en Veiligheid

Beeld: D66 Utrecht

Hoe ga je om met criminaliteit of overlast in de wijk? Hoe zorg je ervoor dat kwetsbare groepen geen slachtoffer, maar ook geen daders worden? Is de inbreuk op je privacy vanwege cameratoezicht altijd gerechtvaardigd? Met dit soort vraagstukken houden we ons binnen de werkgroep Openbare Orde en Veiligheid bezig. Afgelopen tijd besteedden we onder andere aandacht aan de inzet van camera’s en drones in de gemeente, het prostitutiebeleid op het Zandpad en de Hardebollenstraat. Ook verdiepten we ons in het verschil tussen subjectieve en objectieve veiligheid.

Wat doen wij?

We bespreken veelal concrete voorvallen in het licht van het D66 gedachtegoed. Naast kennisontwikkeling en discussie denken we mee met de koers van D66 Utrecht als het gaat om veiligheid. Bovendien proberen we onze raadsleden te helpen door onze inzichten met hen te delen.

Onze activiteiten:

We bespreken veelal concrete voorvallen in het licht van het D66 gedachtegoed. Naast kennisontwikkeling en discussie denken we mee met de koers van D66 Utrecht als het gaat om veiligheid. Bovendien proberen we onze raadsleden te helpen door onze inzichten met hen te delen. Thema’s die de werkgroep behandelt zijn onder andere:

  • Fysieke veiligheid
  • Crisisbeheersing
  • Discriminatie
  • Digitale veiligheid
  • Beleid ten aanzien van ongedocumenteerden

Wie zijn wij?

De werkgroep is een team dat bestaat uit mensen met zeer diverse achtergronden qua leeftijd, opleiding en werkervaring, waaronder ook diverse specialisten (zoals een advocaat, een criminoloog, privacydeskundigen en adviseurs integrale veiligheid). Daardoor kunnen we steeds vanuit verschillende kanten naar een thema kijken.

Wanneer en waar?

Eén woensdagavond per maand komt de werkgroep bij elkaar in het Stadhuis samen met de woordvoerder van de fractie in de raad. Van te voren eten we met elkaar. Voor het actuele overzicht van de werkgroepenavonden, klik hier. Naast de gewone vergaderingen zijn er af en toe extra bijeenkomsten en activiteiten die we zelf organiseren. We laten ons natuurlijk ook zien bij andere activiteiten die georganiseerd worden vanuit D66 Utrecht. Zo blijven we op de hoogte van de raakvlakken met andere thema’s en houden we contact met de actieve D66’ers in Utrecht.