Werkgroep Kunst & Cultuur

Beeld: D66 Utrecht

Kunst en cultuur zijn erg belangrijk voor D66. De werkgroep Kunst en Cultuur werkt aan actuele onderwerpen en thema’s op het gebied van kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.

Wat zijn wij?

De achtergrond van de werkgroepleden is divers, variërend van gewoon geïnteresseerden, mensen die zijdelings bij het culturele veld betrokken zijn tot kunsthistorici en  mensen die werkzaam zijn in de evenementensector.

Onze activiteiten:

Als werkgroep zijn we proactief naar de fractie met initiatieven, werken we actief aan inhoudelijke thema’s, ondernemen we activiteiten samen, organiseren we activiteiten en houden we de discussies rond cultuur levendig binnen D66 Utrecht. We vergaderen 1 keer in de maand. De werkgroep is in mei 2020 opgestart en is altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken leden!

Wanneer en waar?

Eén woensdagavond per maand komt de werkgroep bij elkaar in het Stadhuis samen met de woordvoerder van de fractie in de raad. Van te voren eten we met elkaar. Voor het actuele overzicht van de werkgroepenavonden, klik hier. Naast de gewone vergaderingen zijn er af en toe extra bijeenkomsten en activiteiten die we zelf organiseren. We laten ons natuurlijk ook zien bij andere activiteiten die georganiseerd worden vanuit D66 Utrecht. Zo blijven we op de hoogte van de raakvlakken met andere thema’s en houden we contact met de actieve D66’ers in Utrecht.

Meedoen

Lijkt jou het leuk om je steentje bij te dragen? Heb je interesse in musea, cultureel erfgoed, media, evenementen, theater, of al het andere dat onder kunst en cultuur valt? En vind je het leuk onderdeel uit te maken van een gezellige en actieve groep? Neem gerust contact op.