Werkgroep Economische Zaken & Financiën

Beeld: D66 Utrecht

De werkgroep Economische Zaken & Financiën van is actief betrokken bij alle economische onderwerpen die voor Utrecht van belang zijn. Dat zijn de klassieke onderwerpen zoals het stimuleren van ondernemerschap, werkgelegenheid, ongelijkheidsvraagstukken, vergroening van de economie en hoe de gemeente de begroting rond krijgt. Maar we willen breder kijken, want economie is al het streven van de inwoners naar welzijn. Daarbij horen natuurlijk ook onderwerpen zoals cultuur, sporten en wonen.

Wat doen wij?

De werkgroep helpt de fractie door het aanleveren van informatie en advies om een zo’n goed mogelijk sociaalliberaal economisch geluid te laten horen in de gemeenteraad en soms ook in de provincie. Dat doen we gevraagd, maar zeker ook ongevraagd. Ook zijn we actief in de totstandkoming van de verschillende verkiezingsprogramma’s en campagnes. Tenslotte organiseren we activiteiten om zoveel mogelijk mensen binnen en buiten D66 kennis te laten maken met economie en D66 haar visie: een economie die werkt voor mensen!

Wie zijn wij?

De werkgroep bestaat uit enthousiaste leden met verschillende achtergronden, waardoor we problemen en kansen van verschillende kanten kunnen bekijken. Maar we realiseren ons ook dat we nog niet divers genoeg zijn: zoals in achtergrond, opleiding, ervaring etc. Dus als je dit leest en je weet niets van economie of juist wel en je hebt een totaal andere kijk op dingen, dan zouden we het leuk vinden als je toch contact met ons opneemt. Zo kunnen we als werkgroep nog beter worden!

Wanneer en waar?

Eén woensdagavond per maand komt de werkgroep bij elkaar in het Stadhuis samen met de woordvoerder van de fractie in de raad. Van te voren eten we met elkaar. Voor het actuele overzicht van de werkgroepenavonden, klik hier. Naast de gewone vergaderingen zijn er af en toe extra bijeenkomsten en activiteiten die we zelf organiseren. We laten ons natuurlijk ook zien bij andere activiteiten die georganiseerd worden vanuit D66 Utrecht. Zo blijven we op de hoogte van de raakvlakken met andere thema’s en houden we contact met de actieve D66’ers in Utrecht.