Werkgroep Duurzaamheid

Beeld: D66

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor D66. De werkgroep duurzaamheid maakt Utrecht een stukje groener door de vele inspirerende ideeën van inwoners, organisaties en leden van de werkgroep uit te werken. We delen onze kennis en inzichten met de gemeenteraadsfractie van D66 en geven gevraagd en ongevraagd advies over een verscheidenheid aan onderwerpen om Utrecht een nog mooiere en duurzamere stad te maken voor alle inwoners.

Wat doen wij?

De werkgroep duurzaamheid werkt aan actuele thema’s op het brede terrein van duurzaamheid, van afvalverwerking tot energie en van mobiliteit tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. De leden van de werkgroep hebben diverse achtergronden en juist dat zorgt ervoor dat we onderwerpen van verschillende kanten bekijken. Naast het geven van gevraagd advies aan de gemeenteraadsfractie bieden wij de ruimte om onderwerpen aan te dragen die jouw aandacht hebben. Dat betekent dat er volop gelegenheid is om je expertise bij te dragen en om nieuwe dingen te leren.

Onze activiteiten:

Als werkgroep:

  • Bieden we inhoudelijke ondersteuning aan de gemeenteraadsfractie op duurzame thema’s
  • Dragen we onderwerpen aan bij de gemeenteraadsfractie waarbij we kansen zien om Utrecht duurzamer te maken.
  • Ontwikkelen we visies op belangrijke onderwerpen die nu spelen in de stad.
  • Werken we mee aan verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen en denken we mee over verkiezingsprogramma’s voor provinciale en landelijke verkiezingen.

Onze thema’s:

De gemeente heeft met vele verschillende onderwerpen te maken die aan duurzaamheid raken. Denk bijvoorbeeld aan duurzame energie, afvalverwerking, verkeer en vervoer, duurzaam  ondernemen en duurzaam wonen. Voorbeelden van actuele thema’s:

  • Het uitvoeringsprogramma Utrechtse Energie;
  • Milieuzone voor het beperken van vervuilend vervoer in de binnenstad;
  • Gemeentedak zoekt zonnepanelen;
  • Verduurzaming van woningen en energiebesparing.

Wanneer en waar?

Iedere derde woensdag van de maand is er een vergadering, die meestal plaats vindt op het Stadhuis. Naast de reguliere vergaderingen zijn er af en toe ook bijeenkomsten over specifieke thema’s, verkiezingsprogramma’s of raadsinformatieavonden van de gemeente waar wij onze standpunten delen.

Als je mee wilt helpen om Utrecht een nog groenere en fijnere stad wilt maken om in te wonen, aarzel dan niet en kom een keer kijken bij een vergadering. Heb je expertise die je wilt bijdragen of heb je juist een frisse kijk op de onderwerpen waar we aan werken stuur dan een bericht en meld je aan!