Werkgroep Diversiteit

Beeld: D66 Utrecht

Wie zijn wij?

Wij zijn een werkgroep van de afdeling, we werken vanuit de leden, niet in opdracht van het bestuur. We proberen als werkgroep zo divers mogelijk te zijn.

We signaleren, adviseren het bestuur en de fractie. Ook werken we aan het creëren van bewustzijn, stimuleren van diversiteit. We organiseren daarvoor discussiebijeenkomsten, kennis- en voorlichtingssessie. Daarnaast zijn we diversiteit ambassadeurs naar alle andere gremia en leden van onze afdeling.

Wat willen wij?

Wij willen dat iedereen in Utrecht die zich thuis voelt bij het sociaal-liberale gedachtegoed, zich thuis kan voelen bij en een bijdrage leveren aan D66 Utrecht. Zo verbeteren we de vertegenwoordigende kwaliteit van onze partij namens de hele stad.

Concreet betekent dit dat we werken aan een verschuiving van de samenstelling van onze afdeling van grotendeels wit, hoogopgeleid, jong en man naar een betere afspiegeling van de Utrechtse samenleving.

Wij streven ernaar:

  • Dat D66 Utrecht rolmodellen heeft met verschillende achtergronden in fractie, bestuur en andere zichtbare functies;
  • Dat D66 Utrecht een divers, inclusief en toegankelijk activiteitenprogramma heeft;
  • Dat D66 Utrecht een veilige omgeving is;
  • Dat D66 Utrecht meer diversiteit in haar ledenbestand heeft.

Dit doen wij door bijvoorbeeld:

  • Talentontwikkeling en het adviseren over functieprofielen.
  • Het aanmoedigen van alle werkgroepen en het bestuur om hun activiteiten goed te spreiden over de stad.

Wat wij al hebben gedaan:

Wij hebben meegewerkt aan het beschikbaar maken van het verkiezingsprogramma in een simpele taal versie én als luisterversie. Wij zijn ook regelmatig in gesprek met de fractie en het bestuur om de focus op diversiteit en inclusie te houden, zeker nu ten tijde van de campagne, maar we zullen dit ook daarna blijven doen.

Wil je meer weten of meedoen?

Meld je dan en dan nemen we zsm contact met je op. Iedereen is welkom, ervaring op het gebied van D&I is geen vereiste