Zelf feestdagen kiezen hoort bij inclusief werkgeverschap

Utrecht wil een stad zijn voor iedereen en goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente als werkgever de stap naar voren zet. D66 wil dat ambtenaren de vrijheid krijgen om met feestverwanten te genieten van eigen gekozen feestdagen. Raadslid Hind Dekker-Abdulaziz: “De gemeente wil een aantrekkelijke werkgever zijn en een plek  voor iedereen. Een moderne regeling voor feestdagen hoort daar wat ons betreft bij. D66 wil dat het college daarop inzet bij de komende Cao-onderhandelingen.” De motie werd mede ingediend door PvdA, DENK, SP, CDA, Partij voor de Dieren en Student & Starter.

Samen vieren

Het zelf kiezen van vrije dagen is nog niet wijdverbreid, maar komt al op meer plekken voor. D66 wil dat de gemeente dit omarmt vanuit een gedachte van modern en inclusief werkgeverschap. Dekker-Abdulaziz: “Het Suikerfeest, Chinees nieuwjaar of Keti Koti, dat zijn allemaal dagen waarvan ik me kan voorstellen dat mensen dat samen met elkaar willen beleven. Nu zijn ze, ik noem maar iets, verplicht vrij met Pinksteren, terwijl ze daar geen betekenis aan ontlenen. Een werkgever mag wat D66 betreft laten zien: wij geven medewerkers ruimte om te vieren wat belangrijk is voor hen.”